Slim omgaan met energie

Slim kijken naar energie

Op het internet is een brede waaier aan tools te vinden, die KMO’s op weg moeten helpen om aan energiebesparing te doen.

Zelfscan van het Vlaams Energieagentschap (VEA)

Energiescan van Energiecentrum midden- en kleinbedrijf

Met deze scans kan een eerste inschatting worden gemaakt hoe groot uw energiebesparingspotentieel is. De scans bevat bovendien nog een aantal extra hulpmiddelen om uw energieverbruik op de voet te volgen.

 1. Met de ‘Targeting en monitoring’ kunt u maand na maand uw verbruiken bijhouden of u kunt een energiebalans opstellen van uw belangrijkste energieverbruikers.
 2. Na afloop van de zelfscan van het VEA kunt u bovendien een beroep doen op de verdere ondersteuning door de energieconsulenten van één van de interprofessionele organisaties. Klik hier

Slim een energieleverancier kiezen

Sinds de vrijmaking (in 2003 in Vlaanderen en 2007 in Brussel en Wallonië) van de energiemarkt is de productie (producenten) en verkoop (leveranciers) van elektriciteit en aardgas opengesteld voor concurrentie. De prijzen worden gevormd door vraag en aanbod. Omdat er maar één elektriciteitsnet is, zijn er netbeheerders die instaan voor het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van het net voor een specifiek gebied. De nettarieven zijn gereguleerd en afhankelijk van waar u gevestigd bent.

De totale jaarlijkse kostprijs die door de leveranciers aan hun eindafnemers wordt aangerekend, bestaat uit de energieprijs (= commodity), netvergoedingen (transport en distributie) en heffingen.

Indicatieve procentuele verdeling van de onderdelen van de elektriciteitsprijs voor kleine professionele afnemers (op basis van gemiddelde jaarfactuur professionele klant 50.000 kWh/jaar).

               Knipsel_onderdelen_energieprijs

De vrijmaking van de markt betekent dat een contract kan worden afgesloten met een leverancier naar keuze. De concurrerende prijzen en service zijn slechts van toepassing op een deel van de elektriciteitsprijs, namelijk de energieprijs. Dit is het enige prijselement waarop de leveranciers zelf invloed kunnen uitoefenen.

Met behulp van een onafhankelijke energieleveranciersvergelijking kan u aan de hand van de kostprijs, duurtijd en type (vast of variabel) contract en de herkomst van de geleverde stroom bepalen wie voor u de meest gunstige leverancier is.

Hierbuiten zijn er nog andere factoren die van belang kunnen zijn zoals klantvriendelijkheid, betrouwbaarheid en dienstverlening.

Klik hier voor de leveranciersvergelijking die Vlaamse, Brusselse en Waalse prijsvergelijkingsmodules bundelt in 1 applicatie voor professionele jaargemeten elektriciteitsafnemers op laagspanning met een aansluitingsvermogen kleiner dan 56 kVA en/of professionele jaargemeten aardgasafnemers met een lage drukaansluiting)

Slim meten

Het is vanzelfsprekend dat wanneer de brandstofmeter van uw auto in het rood gaat u moet tanken, maar hoe weet u wanneer uw energieverbruik in uw bedrijf goed ligt? Door het meten van uw verbruik en deze gegevens te visualiseren komen vaak ongekende energieverslinders aan het licht.

 1. Facturen kunnen een eerste stap in de goede richting zijn voor het verzamelen van verbruiksgegevens en kosten (verbruik stille en normale uren, piekvermogen, arbeidsfactor, stookolieverbruik, …).
 2. Een meer gedetailleerd inzicht in uw verbruiksprofiel bij kleinere verbruikers kan worden bekomen met behulp van een energieverbruiksmeter. Het verbruik is het vermogen (Watt) vermenigvuldigt met het aantal draaiuren, maar doordat toestellen niet steeds op vol vermogen belast worden, kan met deze meter het werkelijk verbruik voor een specifiek toestel worden geanalyseerd.
 3. Om nog efficiënter uw verbruik in kaart te brengen kan het totale verbruik gecombineerd met het verbruik van specifieke toestellen, zoals motoren worden opgevolgd aan de hand van dataloggers die vaak via een website (NPS, net paid service) kunnen worden uitgelezen. Door het noteren van onregelmatigheden kunnen o.a. sluipverbruik, te lage arbeidsfactor en inefficiënte verbruikers in kaart gebracht worden. Doordat elke onderneming anders is, is deze stap de eerste stap tot energiebesparingen en de enige methode om de meest efficiënte, gepersonaliseerde implementatie van energiebesparende maatregelen op maat van uw onderneming te bekomen.
 4. Het technisch reglement opgesteld door de regulator voorziet dat klanten met een aansluiting groter dan 100 kVA uitgerust moeten worden met een AMR meter en dit zowel in HS als in LS.

AMR (Automatic Meter Reading):

 • AMR-meters (elektriciteit en/of gas) worden dagelijks automatisch uitgelezen door de distributienetbeheerder en deze geeft de uitgelezen meterstanden en lastprofielen door aan de leverancier. Mits een vergoeding kan na aanvraag bij de leverancier of distributienetbeheerder alle nuttige informatie zoals vermogen, verbruik, e.d. gevisualiseerd ontvangen worden. Dit kan eveneens voor aardgas, maar dan moet de meter hiervoor geschikt zijn of door een geschikt exemplaar vervangen worden.
 • Door aparte dataloggers te laten installeren kunnen verbruik, arbeidsfactor, (piek)vermogen en gebruiksprofiel voor specifieke installaties en voor het gehele bedrijf worden geanalyseerd.
 • Netgebruikers met een lager aansluitvermogen dan 100 kVA hebben mogelijk historisch de beschikking over een AMR (Automatic Meter Reading) - meting, of hebben een maandelijkse manuele opname uitgevoerd door een meteropnemer van de distributienetbeheerder. Ook zij hebben zowel de actieve als reactieve verbruiken en vermogens op maandbasis.

MMR (Manual Meter Reading):

 • Zelf het energieverbruik bijhouden (manueel of met een energieboekhouding-pakket).
 • Dataloggers laten installeren voor uw algemeen gebruik. Leveranciers of energie-adviesbedrijven bieden services aan waarbij een (dagelijks) rapport wordt opgesteld met algemene of specifieke detailinformatie.
 • Je kan dataloggers laten installeren voor specifieke grote verbruikers (bv. airco, koelruimte, server, compressoren, ...), hierdoor kan je van deze verbruikers op kwartierbasis een profiel opstellen met weergave van het actief en reactief verbruik en vermogen. Dezelfde organisaties kunnen op kwartierbasis een profiel opstellen met weergave van het actief en reactief verbruik en vermogen.

Toekomstplannen laagspanningsklanten

Een mogelijk toekomstige variant op het principe met dataloggers is de slimme meter. Deze meter stelt het energieverbruik (elektriciteit- en gasverbruik) op het moment zelf (real-time) vast en biedt de mogelijkheid om het verbruik zowel ter plaatse als op een andere locatie uit te lezen. Deze meter komt ter vervanging van onze huidige elektriciteits- en aardgasmeter. De verbruiksgegevens worden zowel ter beschikking gesteld voor de verbruiker als aan de distributienetbeheerder, waardoor een prijs op het moment zelf (real time pricing) kan worden aangerekend, die afhankelijk is van vraag en aanbod. Dit brengt mee dat er een eenvoudige toegang is tot verbruiksinformatie, waardoor zowel bespaard kan worden als het incalculeren van de energieprijs in de geproduceerde producten mogelijkheden zijn. Het intelligente aan dit concept bestaat uit de mogelijkheid om het op afstand aan- of afschakelen van toestellen die voorzien zijn van dataloggers die zowel informatie kunnen versturen, ontvangen als het sturen van apparatuur ook wel AMM (automated meter management) genoemd. De verbruiker kan op deze manier vrijblijvend inspelen op de variabele energieprijs. Indien het momenteel lopende proefproject goed verloopt, wordt een uitrol voorzien die in 2014 van start gaat. De bedoeling is om tegen 2019 iedereen te voorzien van zulke slimme meter met in een volgende stap de uitbouw van een volledig slim elektriciteitsnetwerk (smart grid), wat een vereiste is om decentrale energieproductie te optimaliseren.

 

Meer info: Energie