UNIZO over voorziene heraanleg Brusselse voetgangerszone: "Liever vandaag dan morgen"

"Ook in een verfraaide omgeving kan je het circulatieplan nog  aanpassen. Het één sluit het ander niet uit."
"UNIZO legt zich niet neer bij de bestaande situatie"

Ontdek hier het ontwerp van de toekomstige voetgangerszone.

Op donderdag 22 juni organiseerde UNIZO en UCM een inspiratieavond rond de voetgangerszone. De presentaties vindt u hier:

Twee jaar lang al zorgt de Brusselse voetgangerszone voor heel wat frustratie bij de ondernemers in het centrum. Niet doordacht, niet overlegd en al die tijd in 'voorlopige staat' van aanleg, dus zonder aantrekkelijke aankleding, zoals je die in een volwaardige voetgangerszone verwacht. UNIZO liet zich al meermaals vlijmscherp uit over de manier waarop de zaken hier zijn aangepakt. "Toch moeten we, samen met alle betrokken - in de eerste plaats de lokale ondernemers - de nodige nuchterheid bewaren om hier pragmatisch mee om te gaan en elke stelselmatige verbetering van de situatie te omarmen. Zonder ons daarom bij alle zogenaamd 'voldongen' feiten neer te leggen", zegt Anton Van Assche, UNIZO-coördinator voor Brusselse aangelegenheden. "Ik heb het dan in de eerste plaats over de heraanleg van de Centrale Lanen zelf. Het zou zonde zijn om de bouwput die het de Brouckèreplein nu is, gewoon opnieuw te asfalteren, in plaats van deze om te toveren tot een fris en aantrekkelijk plein. Na een gunstig advies van de Overlegcommissie kan de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd worden en zouden de voorziene werken, waarvan de duur op twee jaar wordt geschat, snel kunnen starten. Zoniet kijken  de plaatselijke handelaars tegen 2020 nóg altijd aan tegen het onaantrekkelijke straatbeeld rondom hun zaak. Daar wordt niemand beter van. Elke verfraaiing van de omgeving is beter dan de huidige situatie."
 
"Die 'elke-verbetering-is-winst'-houding betekent echter allerminst dat UNIZO zich zomaar neerlegt bij het bestaande verkeerscirculatieplan voor de buurt", voegt Anton Van Assche daar onmiddellijk aan toe. "UNIZO zal blijven aandringen op bijsturingen, met de eis dat de lokale ondernemers dit keer wél volop inspraak krijgen. Maar ook in een verfraaide winkelstraat kan je de verkeersstromen nadien nog aanpassen. Het één sluit het ander niet uit. En dus kunnen de nu geplande werken maar beter zonder verder uitstel doorgaan, zodat de omgeving er op zijn minst al wat mooier uit ziet. Geen enkele ondernemer kan het nog jaren uithouden in het huidige 'braakland' waar zijn zaak nu ligt.”

UNIZO stelt vast dat er vandaag in de voetgangerszone en het Brussels stadscentrum een sterke ‘veerkracht ‘ aanwezig is, maar hoelang nog ? Tijd is de grootste vijand van de ondernemers, kosten blijven lopen, inkomsten volgen onvoldoende. Vandaag hebben veel ondernemers in de voetgangerszone al flink uit hun reserves moeten putten, indien ze die hadden. Reserves die ze juist zouden moeten kunnen investeren in de toekomst, in de periode nà de werken, en in het onthaal van (meer) klanten. Het wordt stilletjesaan een onhoudbare spreidstand om enerzijds de toekomst van dit initiatief te verdedigen, maar anderzijds omzet en klanten verliezen.

Volgens UNIZO zijn er ook voldoende garanties over de ‘omkeerbaarheid’ van de uit te voeren werken, die het dus mogelijk maken om de mobiliteit en de bereikbaarheid van de zone, ook na de heraanleg, verder te verbeteren. Dit geldt ook voor het evenwicht tussen de evenementenfunctie en de leefbaarheid van de zone voor bewoners en handelaars.  Een bezorgdheid die ook in het advies van de Overlegcommissie staat. “Het is niet omdat er een ‘agora’ (Brouckèreplein) en een ‘stadstheater’ (Beursplein) komen, dat er ook elke dag activiteiten zullen of moeten plaatsvinden.”, zegt Anton Van Assche.

UNIZO wil vooral de focus leggen op enerzijds de ontwikkeling van de visie en het commercieel aanbod in de voetgangerszone en anderzijds op de multimodale bereikbaarheid. Aan beide is nog veel werk. Wat betreft de bereikbaarheid moeten de verwijzingen naar de parkeermogelijkheden verder geoptimaliseerd worden, de haltes van het openbaar vervoer beter doordacht zijn en natuurlijk ook de vlotte doorgang via de Kleine Ring gegarandeerd worden. De begeleiding van de handelaars om met de veranderende omgeving om te gaan is een ander belangrijk punt. Stad en Gewest verkondigen ook nog steeds de complementariteit van NEO en de voetgangerszone. Maar daarvoor bestaat geen enkele garantie. Volgens UNIZO kan dit trouwens best gegarandeerd worden door af te zien van het commerciële luik van NEO.

Tot slot moeten er ook meer garanties komen om de hinder tijdens de werken zoveel mogelijk te beperken om de continuïteit van de ondernemingen te verzekeren. Overleg en coördinatie zijn daarvoor primordiaal.

Daarom is het volgens UNIZO absoluut noodzakelijk, in het algemeen belang van iedereen, zowel bewoners als handelaars, dat de heraanleg van de voetgangerszone zo snel mogelijk kan starten.  Liever vandaag dan morgen.

Wil u een concreet beeld van de toekomstige voetgangerszone? Bekijk dan hier de powerpointpresentatie, met alle details over straatmeubilair, aanplantingen, gebruikte materialen, …

Meer info: Brussel, Steunmaatregelen, Mobiliteit