UNIZO-publicaties en -studies over ondernemerschap in Brussel en daarbuiten

Voor onze bevragingen maken wij gebruik van de enquêtetool van Checkmarket (www.checkmarket.com).

Neem ook een kijkje op https://www.unizo.be/onderzoek-en-statistiek

Freelancer Focus 2021

Het aantal freelancers in Vlaanderen en Brussel nam het afgelopen jaar - alweer - met dik 5% toe: met 5,4% in Vlaanderen, waar we nu aan 150.143 freelancers zitten, en met 5,5% in Brussel naar een totaal van 35.200 beroepsbeoefenaars. Dat brengt het totaal op 185.343, tegenover 175.806 in 2020. De cijfers komen uit het nieuwste Freelancer Focus Rapport van UNIZO en Graydon, naar aanleiding van de Dag van de Freelancer, nu donderdag, 7 oktober. Freelancers laten zich dus niet tegenhouden door de crisis.

Praktisch:
Auteur: Robin Deman
Uitgevers: UNIZO vzw, UNIZO love to be Free, Graydon vzw

Klik hier om de Freelancer Focus 2021 te downloaden

UNIZO-Klimaatvoorstellen - evaluatie 2 jaar later

De opwarming van de aarde laat ondernemers niet onberoerd. Zij willen zich inzetten voor een meer duurzame samenleving.  Om de doelstellingen te halen die afgesproken werden op de Klimaatconferentie van Parijs zal een transitie nodig zijn waaraan iedereen moet meewerken. Daarom lanceerde UNIZO begin maart 2019 haar klimaatvoorstellen.  Het gaat om een mix aan maatregelen voor een effectief klimaatbeleid in de verschillende beleidsdomeinen, o.a. mobiliteit, gebouwenverwarming, energieproductie en -distributie, innovatie en kernversterkend beleid.

Praktisch:
Auteur: Piet Vanden Abeele
Uitgever: UNIZO-Studiedienst

Klik hier om de UNIZO-voorstellen te downloaden

Startersatlas 2021

Deze studie, een publicatie van UNIZO, Graydon en UCM, biedt inzichten in het Belgische startup-landschap.

  • Hoeveel nieuwe eenmanszaken en vennootschappen werden er opgericht?
  • In welke sector en onder welke juridische vorm?
  • Wat is hun overlevingsgraad en jobcreatie?

De huidige editie focust op de periode van 2011 tot en met 2021.

Praktisch:
Auteurs: Robin Deman (UNIZO), Charlie Tchinda (UCM), Eric van den Broele (Graydon)
Uitgevers: UNIZO vzw, UCM, Graydon  nv

Klik hier om de Startersatlas te downloaden

Nieuw opgerichte eenmanszaken en vennootschappen in 2021 kwartaal 1

Praktisch:
Auteur: Robin Deman
Uitgever: UNIZO-Studiedienst, in de reeks KMO-Cijfers.

PDF iconKlik hier om het KMO-Cijfer te downloaden.

1 jaar na de lockdown, de financiële situatie van zelfstandigen in KMO's in Vlaanderen en Brussel

Rapport UNIZO en Graydon na één jaar corona. Na één jaar corona zitten 1 op 5 (20,4%) Vlaamse zelfstandigen en dik 1 op 3 (36,4%) Vlaamse kmo's in zware financiële problemen. Het gaat om bedrijven die door al hun geldreserves zitten en dringend nood hebben aan een financiële injectie om deze crisis te overleven. Opvallend daarbij is dat het overgrote deel één jaar geleden nog in blakende financiële gezondheid was. Focussen we ons enkel op die voordien gezonde groep zelfstandigen en kmo's, dan komen we nog altijd uit op respectievelijk 17,7% en 31,3% die vandaag in slechte financiële papieren zitten. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van UNIZO en Graydon, bij bedrijven tot 50 werknemers, naar aanleiding van één jaar pandemie in ons land. 

Praktisch:
Auteurs: Robin Deman, Eric Van den Broele, Tim  Van Laere
Uitgever: Graydon en UNIZO vzw

Klik hier om het dossier te downloaden

Student-ondernemers

Fors meer student-zelfstandigen in 2020 ondanks corona.

Praktisch:
Auteurs: Robin Deman, Ines David
Uitgever: UNIZO-Studiedienst, in de reeks KMO-Cijfers.

Klik hier om het KMO-Cijfer te downloaden.

Betaalgedrag 2020

Deze studie in samenwerking met Graydon geeft een overzicht van de tendensen en evoluties in betaaltermijnen en laattijdige betalingen van ondernemingen en overheden in België.

Klik hier om de studie Betaalgedrag te downloaden.

Polsslag van het vrije beroep - editie 2020

De Federatie Vrije Beroepen, aangesloten bij UNIZO, bundelt ieder jaar de belangrijkste cijfers over haar vakgroep in de ‘Polsslag van het Vrije Beroep’. Wist je dat vrije beroepers de grootste groep binnen de zelfstandige ondernemers zijn, met een vertegenwoordiging van bijna 1 op 3? De voorbije 10 jaar kende het vrije beroep een stijging van bijna 60%. Ook het afgelopen jaar was het de sterkste groeier binnen de zelfstandige ondernemers. Bovendien zetten de vrije beroepers meer dan 320.000 mensen aan het werk.

Klik hier om de Polsslag 2020 te downloaden

Freelancer Focus 2020

De wereld van freelance zelfstandigen en opdrachtgevers in beeld gebracht. Met cijfers en getuigenissen over hun profiel, opdrachten, ambities, kopzorgen en tevredenheid.

Praktisch:
Auteur: Robin Deman
Uitgevers: UNIZO vzw, UNIZO love to be Free

PDF iconKlik hier om de Freelancer Focus 2020 te downloaden

Profiel van startende zelfstandigen in Vlaanderen en Brussel

Voor cijfers over het profiel van startende zelfstandigen ('starters') maken we gebruik van data van het RSVZ.

Praktisch:
Auteur: Robin Deman
Uitgever: UNIZO-Studiedienst, in de reeks KMO-Cijfers.

Klik hier om het KMO-Cijfer te downloaden.

KMO Rapport 2019: De financieel-economische gezondheid van de Vlaamse, Brusselse en Waalse KMO in beeld

In 2008 werd voor het eerst het KMO-Rapport Vlaanderen gepubliceerd. De initiatiefnemers UNIZO en Graydon Belgium nv wilden in deze publicatie een allesomvattend beeld schetsen van de financiële gezondheid van kleine en middelgrote ondernemingen in Vlaanderen. Sinds 2013 is het KMO-Rapport Vlaanderen omgevormd tot het KMO-Rapport België en is UCM één van de projectpartners. Dit rapport focust op de periode van 2008 tot en met 2018 en baseert zich op jaarrekeninggegevens voor de cijfermatige inzichten. We definiëren een KMO als een onderneming met maximaal 49 werknemers.

Praktisch:
Auteurs: Robin Deman (UNIZO), Charlie Tchinda (UCM)
Uitgevers: UNIZO vzw, UCM, Graydon nv

Klik hier om het KMO-rapport te downloaden

50 gevallen van administratieve rompslomp

Dit dossier bundelt 50, ook Brusselse, voorbeelden van administratieve rompslomp, gespreid over 11 thema's: arbeid, fiscaliteit, ondernemingsregistratie, milieu en stedenbouw, mobiliteit, overheidsopdracht, overheidssteun, sociaal, (voedsel)veiligheid, welzijn en zorg.

Praktisch:
Auteur: Frank Socquet
Uitgevers: UNIZO vzw

Klik hier om het dossier te downloaden.

Freelancer Focus 2019

De wereld van freelance zelfstandigen en opdrachtgevers in beeld gebracht. Met cijfers en getuigenissen over hun profiel, opdrachten, ambities, kopzorgen en tevredenheid.

Praktisch:
Auteur: Robin Deman
Uitgevers: UNIZO vzw, UNIZO love to be Free

PDF iconKlik hier om de Freelancer Focus te downloaden.

Is de dienst verzekerd?  Een onderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers in Vlaanderen en Brussel

In het voorjaar van 2019 bevroeg UNIZO de diensten Economie van alle Brusselse en Vlaamse gemeenten.

Praktisch:
Auteurs: Wim Geirnaert, Anton Van Assche
Uitgever: UNIZO Ondernemersvereniging.

PDF iconKlik hier voor de volledige studie.

Gewoon IEMAND! Om vacatures in te vullen

42 % van de KMO-werkgevers heeft al minstens één lopende vacature zonder gevolg stopgezet "omdat er toch geen geschikte kandidaten op reageerden", en maar liefst 84 % ervaart in het algemeen heel grote problemen bij het vinden van bijkomend personeel. Dat blijkt uit enquêteresultaten in het nieuwste UNIZO-rapport over de nijpende krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn dringend maatregelen nodig.

Praktisch:
Auteur: Joris Renard
Uitgever: UNIZO-Studiedienst in de reeks Nieuwe Bakens

PDF iconKrapte op de arbeidsmarkt

€1 erbij, €3 weg en andere maatregelen tegen administratieve rompslomp

Voor de helft van de UNIZO-ondernemers is administratieve rompslomp één van de grootste bekommernissen. En ze hebben gelijk. Uit verschillende toonaangevende rapporten blijkt dat de administratieve lasten zijn toegenomen en hoger liggen dan in de omringende landen. Dit heeft niet enkel een invloed op de ondernemerszin, maar minstens even belangrijk, ze zijn nefast voor de (internationale) competitiviteit van onze ondernemers. UNIZO stelt daarom enkele concrete beleidsmaatregelen voor die er samen voor moeten zorgen dat de administratieve rompslomp structureel wordt afgebouwd.

Praktisch:
Auteur: Frank Socquet
Uitgever: UNIZO-Studiedienst in de reeks Nieuwe Bakens

PDF iconAdministratieve vereenvoudiging

Speerpunten Mobiliteit

ls er één probleem centraal zou moeten staan in de verkiezingsdebatten dan is het wel het mobiliteitsinfarct. Maar de meeste politieke partijen lijken in dit dossier al even stil te blijven staan als in de file. Zo gaan we ons de komende jaren nog méér vastrijden.  UNIZO vraagt een duidelijke lange én korte termijnvisie om ons opnieuw in beweging te krijgen.

UNIZO pleit voor een doortastend mobiliteitsbeleid, met gedurfde beslissingen die een kader creëren voor een duurzamer en vernieuwend mobiliteitsbeleid.

Praktisch:
Auteur: Jochen Goekint
Uitgever: UNIZO-Studiedienst in de reeks Nieuwe Bakens

PDF iconSpeerpunten mobiliteit

Startersatlas 2019

Deze studie, een publicatie van UNIZO, Graydon en UCM, biedt inzichten in het Belgische startup-landschap.
Hoeveel nieuwe eenmanszaken en vennootschappen werden er opgericht?
In welke sector en onder welke juridische vorm?
Wat is hun overlevingsgraad en jobcreatie?

De huidige editie focust op de periode van 2008 tot en met 2018.

Praktisch:
Auteurs: Robin Deman (UNIZO), Charlie Tchinda (UCM), Eric van den Broele (Graydon)
Uitgevers: UNIZO vzw, UCM, Graydon  nv

PDF iconStartersatlas 2019

Leeftijd van startende zelfstandigen in Vlaanderen en Brussel (Februari 2019)

Meer jonge vrouwen starten als onderneemster in Brussel.

Praktisch:
Auteur: Robin Deman en Ines David
Uitgever: UNIZO-Studiedienst, in de reeks KMO-Cijfers.

PDF iconLeeftijd startende zelfstandigen in vlaanderen en brussel.pdf

Betaalgedrag

Deze jaarlijkse studie in samenwerking met Graydon geeft een overzicht van de tendensen en evoluties in betaaltermijnen en laattijdige betalingen van ondernemingen en overheden in België.

Praktisch:
Uitgever: Graydon vzw ism UNIZO vzw

PDF iconKlik hier om de studie Betaalgedrag te downloaden.

KMO Rapport 2018: De financieel-economische gezondheid van de Vlaamse, Brusselse en Waalse KMO in beeld

In 2008 werd voor het eerst het KMO-Rapport Vlaanderen gepubliceerd. De initiatiefnemers UNIZO en Graydon Belgium nv wilden in deze publicatie een allesomvattend beeld schetsen van de financiële gezondheid van kleine en middelgrote ondernemingen in Vlaanderen. Sinds 2013 is het KMO-Rapport Vlaanderen omgevormd tot het KMO-Rapport België en is UCM één van de
projectpartners. De doelstelling van deze tiende editie blijft dezelfde als die van bij de start, namelijk het in kaart brengen van de financieel-economische gezondheid van KMO’s en de evolutie hiervan doorheen de jaren. Dit rapport focust op de periode van 2008 tot en met 2017 en baseert zich op jaarrekeninggegevens voor de cijfermatige inzichten. We definiëren een KMO als een onderneming met maximaal 49 werknemers.

Praktisch:
Auteurs: Robin Deman (UNIZO), Charlie Tchinda (UCM)
Uitgevers: UNIZO vzw, UCM, Graydon  nv

Klik hier om het KMO Rapport 2018 te downloaden.

Freelancer Focus 2018

De wereld van freelance zelfstandigen en opdrachtgevers in beeld gebracht. Met cijfers en getuigenissen over hun profiel, opdrachten, ambities, kopzorgen en tevredenheid.

Praktisch:
Auteur: Robin Deman
Met medewerking van: Silvie Mateljan
Uitgevers: UNIZO vzw, UNIZO love to be free

PDF iconKlik hier om de Freelancer focus te downloaden.

Halfjaarlijkse starterscijfers (september 2018)

Aantal starters in Brussel stijgt in de eerste 6 maanden van 2018 met 5,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Praktisch:
Auteur: Ines David
Uitgever: UNIZO-Studiedienst, in de reeks KMO-Cijfers.

Klik hier om het KMO-Cijfer te downloaden.

Polsslag van het vrije beroep - editie 2018

In 2017 telde België maar liefst 329.264 vrije beroepers, op een totaal van 1.087.763 zelfstandigen. Dat blijkt uit de Polsslag 2018 van de Federatie Vrije Beroepen. De Polsslag van het Vrije Beroep bundelt relevant cijfermateriaal over vrije beroepen, zoals het aantal vrije beroepers, het aantal starters en stoppers en de tewerkstelling in het vrije beroep, op basis van cijfers van het RSVZ en de RSZ.

Praktisch:
Uitgever: Federatie Vrije Beroepen

Klik hier om de Polsslag te downloaden

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Memorandum voor de Brusselse gemeenten

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 heeft UNIZO haar Memorandum voor de Brusselse gemeenten klaar. Het is geen klassieke eisenbundel of een opsomming van aandachtspunten. Nee, het is een omschrijving van de waarden waar ondernemers en onze organisatie voor staan. Deze waarden kunnen ook een leidraad zijn voor een ondernemersvriendelijk klimaat in de Brusselse gemeenten. Voor de Stad Brussel en de gemeenten Jette en Anderlecht zijn er specifieke Memoranda opgesteld.

Lees hier het algemeen memorandum voor de Brusselse gemeenten of ga naar de themapagina.

Praktisch:
Auteur: UNIZO Ondernemersverenigingen
Verantwoordelijk uitgever: Annemie Lemahieu

Startersatlas 2018

2015 was al een ‘grand cru’-jaar, waarin het startersrecord van het gouden jaar 2011 werd verpulverd. Maar in 2016 deden we daar nog een - fenomenale – schep bovenop, met 7.206 starters méér dan het jaar ervoor. In 2017 doen we daar nog een ‘boerenjaar’ bovenop, met in totaal 95.081 nieuwe ondernemingen (eenmanszaken en vennootschappen), of 5.304 meer dan de 89.777 van het jaar ervoor. Het grootste aantal starters ooit. Dit jaar bedroeg de stijging ten opzichte van vorig jaar 5,91 %. In 2017 startten dik 28 % meer mensen een zaak dan in het pré-crisisjaar 2007, tien jaar geleden. 

Praktisch:
Auteurs: Robin Deman (UNIZO), Charlie Tchinda (UCM), Eric van den Broele (Graydon)
Uitgevers: UNIZO vzw, UCM, Graydon  nv

Klik hier om de Startersatlas te downloaden

Ondernemersbelastingen in de 13 Vlaamse centrumsteden en de stad Brussel

Ondernemers worden tot op vandaag geconfronteerd met zowel federale, gewestelijke als lokale belastingen. Uit navraag blijkt dat de diversiteit aan belastingen één van de grootste zorgen is van de gemiddelde Vlaamse ondernemer. Niet alleen tarieven van de belastingen en de daarmee gepaard gaande hoge belastingdruk zorgen voor hoofdbrekens, maar ook de hoeveelheid aan en complexiteit van de verschillende heffingen. Vooral op het lokale niveau, en meer bepaald het gemeentelijke niveau, bestaat er een allegaartje van verschillende belastingen die vaak als onterecht of incorrect worden beschouwd.

Praktisch:
Auteur: Loïc Van Staey
Uitgever: UNIZO vzw

Klik hier om het dossier te openen

KMO Rapport 2017: De financieel-economische gezondheid van de Vlaamse, Brusselse en Waalse KMO in beeld

In 2008 werd voor het eerst het KMO-Rapport Vlaanderen gepubliceerd. De initiatiefnemers UNIZO en Graydon Belgium nv wilden in deze publicatie een allesomvattend beeld schetsen van de financiële gezondheid van kleine en middelgrote ondernemingen in Vlaanderen. Sinds 2013 is het KMO-Rapport Vlaanderen omgevormd tot het KMO-Rapport België en is UCM één van de projectpartners. De hoofddoelstelling van deze negende editie blijft dezelfde als bij de start, met name het in kaart brengen van de financieel-economische gezondheid van KMO’s en de evolutie hiervan doorheen de jaren. Dit rapport focust op de periode van 2007 tot en met 2016 en baseert zich op jaarrekeninggegevens voor de cijfermatige inzichten. We definiëren een KMO als een onderneming met maximaal 50 werknemers.

Praktisch:
Auteurs: Robin Deman (UNIZO), Charlie Tchinda (UCM)
Uitgevers: UNIZO vzw, UCM, Graydon  nv

Klik hier om het KMO-rapport te downloaden

Polsslag van het vrije beroep - editie 2017

Sinds 1993 bundelt de Federatie Vrije Beroepen in haar Polsslag van het vrije beroep jaarlijks het beschikbare statistische materiaal met betrekking tot haar doelgroep, met name de zelfstandige vrije beroepen. In deze editie 2017 zetten zich een aantal trends, die we eerder reeds vaststelden, duidelijk door voor de toekomst. Zij zullen het profiel en sociaaleconomisch gewicht van de vrije en intellectuele beroepen steeds meer beïnvloeden. Het economische beleid dient hiermee rekening te houden.

Praktisch:
Uitgever: Federatie Vrije Beroepen

Klik hier om de Polsslag te downloaden

Halfjaarlijkse starterscijfers (oktober 2017)

Aantal starters in Brussel stijgt in de eerste 6 maanden van 2017 met 4,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Praktisch:
Auteur: Ines David
Uitgever: UNIZO-Studiedienst, in de reeks KMO-Cijfers.

Klik hier om het KMO-Cijfer te downloaden.

Freelancer Focus 2017: Onderzoek naar freelancers in Vlaanderen & Brussel

Freelancers stijgen in aantal en boeren goed. Amper 2 % zou liever werknemer zijn, 63 % wil nadukkelijk freelancer blijven en 19 % hoopt zelfs personeel te kunnen aanwerven.  Lees hier het persbericht.

Praktisch:
Auteurs: Robin Deman, Anna Craps, Caroline Deiteren
Met medewerking van : Silvie Mateljan, Lieven Cloots
Uitgevers: UNIZO-Studiedienst en UNIZO Love to be free

Klik hier om de Freelancer Focus te downloaden

Startersatlas 2017

Goed nieuws uit startersland. Het aantal ondernemers dat er durft voor te gaan, is in 2016 andermaal – fenomenaal zelfs - gestegen,na het vorige grand cru jaar, 2015, waarin het startersrecord van het gouden jaar 2011 eindelijk werd verpulverd. In 2016 schoten welgeteld 89.777 ondernemers uit de startblokken. Dat zijn er maar liefst 7.206 meer dan vorig jaar. En zelfs 8.557 meer dan in het referentiejaar 2011, vlak voor de crisis. Daarmee is duidelijk een nieuwe trend gezet. Ondernemen is meer dan ooit hip, dankzij een verbeterd imago van ondernemerschap in het algemeen en een sterk wijzigende tijdsgeest anderzijds. Steeds meer mensen willen en durven hun eigen lot in handen nemen. Een belangrijke opsteker voor onze economie, die meer dan ooit ondernemende mensen nodig heeft.

Praktisch:
Auteurs: Robin Deman (UNIZO), Charlie Tchinda (UCM)
Uitgevers: UNIZO vzw, UCM, Graydon  nv

PDF iconKlik hier om de Startersatlas te downloaden

Leeftijd starters

Naar aanleiding van het UNIZO-evenement “Starter van het jaar 2016” vroeg UNIZO zich af welke leeftijd de gemiddelde startende zelfstandige ondernemer heeft. Om dit van naderbij te bekijken zijn er Vlaamse en Brusselse cijfers opgevraagd bij de RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen).

Praktisch:
Auteur: Robin Deman
Uitgever: UNIZO-Studiedienst, in de reeks KMO-Cijfers.

PDF iconLeeftijd starters

Studentenarbeid 2016

In 2016 werkten voor het eerst meer dan een half miljoen studenten via een zgn. studentenovereenkomst, zo blijkt uit statistieken van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Studentenarbeid blijft zo verder boomen en dat onafgebroken sinds de fundamentele hervormingen van het stelsel in 2012.

Praktisch:
Auteur: Koen Cabooter
Uitgever: UNIZO-studiedienst in de reeks KMO-cijfers

Klik hier om het KMO-Cijfer te downloaden.

KMO Rapport 2015 - De financieel-economische gezondheid van de Vlaamse, Brusselse en Waalse KMO in beeld

De kmo’s verstevigen hun financiële buffers.  Ze moeten niet langer puren uit de reserves en zijn klaar om opnieuw te investeren”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt naar aanleiding van het kmo-rapport van UNIZO, Graydon en UCM. Dit jaarlijkse rapport geeft een beeld van de financiële gezondheid van kmo’s.

Praktisch:
Auteurs: Gilles Vandorpe (UNIZO), Charlie Tchinda (UCM)
Uitgevers: UNIZO vzw, UCM, Graydon  nv

Klik hier voor het volledige persbericht en het KMO Rapport 2015.

Startersatlas 2015

Vorig jaar startten 81.107 ondernemers een zaak. Dat zijn er ruim 3.600 meer dan in 2013, ofwel een stijging van 4,7 procent. Dat blijkt uit de Startersatlas 2015, de jaarlijkse publicatie van UNIZO, Graydon en UCM. Voor het eerst sinds 2 jaar overschrijdt het aantal starters de kaap van 80.000 en zit opnieuw boven het niveau van 2011. UNIZO noemt de cijfers “goed nieuws voor het ondernemerschap”. 

Praktisch:
Auteurs: Gilles Vandorpe (UNIZO), Charlie Tchinda (UCM)
Uitgevers: UNIZO vzw, UCM, Graydon  nv

Klik hier voor het volledig persbericht en de Startersatlas 2015.

Goede energiepraktijken in uw supermarkt

Deze gids bevat een overzicht van de goede praktijken voor supermarkten. Ze zijn onderverdeeld in verwarming, ventilatie, isolatie, koelen en vriezen, verlichting, hernieuwbare energie en overige.

Praktisch:
Auteur: Charlotte Dekeyser
Uitgever: UNIZO i.s.m.  Leefmilieu Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

PDF iconKlik hier om de gids te downloaden. 

Polsslag van het vrij beroep in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - editie 2013

In deze studie bundelen Unplib en FVIB, de franstalige en nederlandstalige beroepsorganisaties van het vrij beroep, het beschikbare statistische materiaal met betrekking tot de zelfstandige vrije en intellectuele beroepen. De studie beschrijft  de evolutie van het aantal zelfstandige beoefenaars van een vrij beroep, met een opsplitsing per sector, geslacht, regio en aard van de activiteit (hoofdberoep – bijberoep – beroepsactief na pensioenleeftijd). Ook de evolutie van de tewerkstelling bij de zelfstandige vrije beroepen, opgesplitst per sector en per regio, is opgenomen in deze studie.

Praktisch:
Auteur: Charlotte Pollet, Brigitte Delbrouck, Anton Van Assche
Uitgever: FVIB, Unplib, UNIZO-Studiedienst en UCM – 2013 - Beschikbaar in het Frans en het Nederlands

Klik hier om de studie te downloaden.

KMO Rapport 2013 - De financieel-economische gezondheid van de Vlaamse, Brusselse en Waalse KMO in beeld

Dit jaarlijkse rapport geeft een beeld van de financiële gezondheid van kmo’s.

Praktisch:
Auteurs: Gilles Vandorpe (UNIZO), Charlie Tchinda (UCM)
Uitgevers: UNIZO vzw, UCM, Graydon  nv

PDF iconKlik hier om het KMO-rapport te downloaden

Het KMO-rapport Brussel - De financieel-economische gezondheid van de KMO in beeld - editie 2012 

Het KMO-Rapport Brussel is heeft als hoofddoelstelling voor UNIZO, UCM en Graydon het in kaart brengen van de financieel economische gezondheid van de KMO’s over een langere periode. Deze periode loopt van 2002 tot 2011 voor alle data die we uit de jaarrekeningen halen. De cijfers in verband met de multiscore geven een beeld van de kans op faling en het groeipotentieel van de Brusselse bedrijven.

Praktisch:
Auteur: Gilles Vandorpe, Anton Van Assche e.a.
Uitgever: UNIZO-Studiedienst, UCM en Graydon nv - 2013

PDF iconKlik hier om het rapport te downloaden

Enquête over het aanwervings-en personeelsbeleid bij de Brusselse KMO’s

Het belang van de KMO’s in Brussel kan nauwelijks worden onderschat : als alle zelfstandigen en kmo’s één enkele Brusselse werknemer zouden aanwerven, zou de werkloosheid in Brussel zo goed als verdwijnen.
De enquête wil een basis bieden om met meer kennis van zaken het werkgelegenheidsbeleid nog beter op de behoeften van de kmo’s af te stemmen. Het belangrijkste deel van het rapport beschrijft de praktische aspecten van het personeelsbeheer :

  • de organisatie van het aanwervingsbeleid binnen de onderneming,
  • het al dan niet aanspreken van de diverse externe rekruteringskanalen,
  • de gewoonten m.b.t. het onthaal en de integratie van nieuwe personeelsleden,
  • de beweegredenen voor nieuwe indienstnemingen,
  • de praktijken inzake opleiding van het personeel,
  • de permanente vorming van de werkgever
  • enz.

Praktisch:
Auteur: UNIZO, UCM en Brussels Observatorium voor de werkgelegenheid
Uitgever: Actiris – januari 2013

PDF iconKlik hier om de publicatie te downloaden

Bouwstenen voor een kernversterkend handelsbeid in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In deze studie willen UNIZO en UCM hun voorstellen vóór een constructief winkelbeleid meegeven dat én de groei en ontwikkeling van ondernemingen in de winkelsector stimuleert én de leefbaarheid van steden verbetert.    

Praktisch:
Auteurs: Anton Van Assche en Francine Werth
Uitgevers: UNIZO vzw en UCM

PDF iconKlik hier om de studie te downloaden

De specialisatie en sectorale performantie van de Brusselse Economie

Dit onderzoeksrapport geeft de bevindingen weer van een studie naar de specialisatie en de sectorale performantie van de stedelijke gebieden in België (Brussel, Antwerpen, gent, Charleroi en Luik) op basis van unieke bedrijfsgegevens uit de Graydon Belgium database. Ze bevat ook voor een 5-tal sectoren (bouw, voeding, vrije beroepen, ICT, reclame, recyclagesector en creatieve sector,groot- en detailhandel,horeca) en voor de 19 Brusselse gemeenten.

Praktisch:
Auteur: Prof. Dr Karolien De Bruyne, Prof. Dr Jan Van Hove, Drs Glenn Magerman, Anton Van Assche
Uitgever: HUB-UNIZO-Graydon - 2012

PDF iconKlik hier om het onderzoeksrapport te downloaden

Niet-Belgische ondernemers in België 

In deze studie wil UNIZO een concreet en cijfermatig beeld schetsen van de niet-Belgische ondernemers in België. UNIZO is al langere tijd geïnteresseerd in deze groep zelfstandigen. Deze belangstelling vertaalt zich in samenwerking met organisaties van ondernemers van andere origine (Turkse, Marokkaanse,…) en ook in het verbeteren van de toegankelijkheid van de diensten van UNIZO voor nieuwkomers op de Belgische ondernemersmarkt.

Praktisch:
Auteur: Anton Van Assche
Uitgever: UNIZO-Studiedienst - 2011

PDF iconKlik hier om het dossier te openen

PDF icon Bijlage bij het dossier

Ondernemersbelastingen in de 13 Vlaamse centrumsteden en de stad Brussel

UNIZO gaat in dit dossier na welke lokale belastingen een KMO of zelfstandig ondernemer dient te betalen in de 13 Vlaamse centrumsteden en in welke centrumstad hij op dat vlak het beste af is. Door de grote diversiteit van de lokale belastingen en de specifieke situatie van elke ondernemer is een allesomvattende vergelijking niet mogelijk. In deze studie trachten we aan de hand van 4 verschillende type-ondernemers of ondernemingen een eerste indicatie te geven. 

Praktisch:
Auteur: Cindy Laureys en Anton Van Assche
Uitgever: UNIZO-Studiedienst - 2011

PDF iconKlik hier om het dossier te downloaden

Het belang van de Brusselse KMO’s voor de tewerkstelling van de Brusselaars

In deze studie stelt UNIZO de vraag welke rol de kleine en middelgrote ondernemingen spelen in de tewerkstelling van de Brusselaars. Op basis van de RSZ-gegevens wordt kort geschetst welke ondernemingen in Brussel actief zijn, met opsplitsing volgens sectoren en tewerkstellingsklasse. Vervolgens wordt ingezoomd op de specifieke kenmerken van de Brusselse beroepsbevolking. Tot slot maakt UNIZO de combinatie, op basis van de ADSEI-gegevens (2009, FOD Economie, afdeling Statistiek, Enquête naar de Arbeidskrachten)  om te zien in welk type van bedrijven de Brusselaars werken.

Praktisch:
Auteur: Anton Van Assche
Uitgever: UNIZO-Studiedienst – 2010

PDF iconKlik hier om de studie te downloaden 

Thema: Actueel