Waarom energie besparen?

Waarom als KMO energie besparen en duurzamer ondernemen?

 

Een beter bedrijfsmanagement voor uw bedrijf

 1. De meerwaarde van het regelmatig meten van elektriciteits-, gas-, stookolie-, diesel-, en/of benzineverbruik.
 2. Het energiegebruik én de energiekosten in de onderneming objectiveren via een eerste aanzet tot energieboekhouding.
 3. Het afvalbeheer in uw bedrijf inventariseren en het opstellen van een waterbeheerplan.
 4. Efficiënter omgaan met pc’s, printers en kopieermachines, zodat deze energie en papier besparen.

Uw bedrijf: toekomstgericht

U hoort, ziet of leest het wekelijks, en regeringen en politieke partijen hebben er de mond van vol: lasten op arbeid zijn uit den boze. Ze willen een verschuiving van lasten op arbeid naar taksen op energie en milieubelasting, de zo-genaamde “tax shift”. Zo wil men in de toekomst verkeersbelastingen afhankelijk maken van de CO2-uitstoot. Maar sommige maatregelen die kaderen in een vergroening van de fiscaliteit zijn al van kracht.

 1. Inspelen op de nakende vergroening van de fiscaliteit loont.
 2. Fiscale optimalisatie niet langer associëren met complexe constructies en dure gespecialiseerde spindoctors en belastingparadijzen, maar met energiezuinige en milieuvriendelijke technologie.

Niet alleen taksen en belastingen betalen, maar eindelijk eens genieten van subsidies, premies en fiscale voordelen

 Voor energiebesparende investeringen krijgt u meestal premies, subsidies en/of fiscale voordelen waardoor de terugverdientijd klein is. Kijk op http://www.energiesparen.be/ of http://www.leefmilieu.brussels/ voor een overzicht van de steunmaatregelen.

 1. Gebruik maken van de vele incentives voor energie- en milieubesparende investeringen.

U bent een verantwoord ondernemer!

Een bedrijf staat niet op zich. Het is permanent in interactie met de omgeving waarin het actief is. Het verwaarlozen of hypothekeren van deze context betekent op termijn de beschadiging of vernietiging van de voorwaarden voor het eigen economisch succes.

Een maatschappelijk verantwoord ondernemer streeft daarom niet enkel naar winst door goederen of diensten voort te brengen, hij houdt ook rekening met de sociale dimensie van zijn ondernemen én met de effecten op het leefmilieu. In haar streven naar een hogere levenskwaliteit, eist de huidige samenleving dat rekening gehouden wordt met de factor milieu. Een onderneming die verzuimt dit te doen, zal op lange termijn niet kunnen overleven. Voldoen aan de door de overheid uitgestippelde milieuwetgeving, is een minimum. Maar dergelijke defensieve strategie biedt geen zekerheid naar de toekomst toe. Vooruitkijken is de boodschap. Daarom zal een verantwoord ondernemer verder kijken dan wat wettelijk vereist is en

De juiste attitude

 1. Besef dat menselijke invloeden de aarde opwarmen en klimaatswijzigingen veroorzaken.
 2. Als we nu niets doen dan zullen klimaatveranderingen een ecologische en economische schade veroorzaken die snel accumuleert.
 3. Ik wil mijn deel van de verantwoordelijkheid opnemen door de uitstoot van broeikasgassen te beperken.
 4. Ook binnen mijn onderneming zijn er mogelijkheden om energie te besparen en efficiënter energie te gebruiken.
 5. Ik zie mogelijkheden om verplaatsingen / transport te beperken, of om over te schakelen op milieuvriendelijkere voertuigen.

Voordeel voor de samenleving

 Wat u bespaart aan natuurlijke rijkdommen en fossiele brandstoffen komt ten goede aan de volgende generaties.

 Voordeel voor uw bedrijf

 1. Positief voor het imago van uw bedrijf.
 2. Besparen op energie is geld besparen en draagt bij tot gunstige bedrijfsresultaten.

Directe voorbeelden: handige tools

 1. Gebruik van toetsingslijsten met informatie over eenvoudig toepasbare energiebesparende en emissiereducerende maatregelen die UNIZO gratis ter beschikking stelt.
 2. Toegang tot de internetbibliotheek van energie- en milieusparende ingrepen.
 3. Richtlijnen voor het correct meten en eenvoudig registreren van energieverbruik.

Links

http://www.energiesparen.be/

http://www.leefmilieu.brussels/themas/energie/premies-en-stimuli

http://www.leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/

http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/homepage.html?IDC=1506

 

 

 

Meer info: Energie