Steunmaatregelen voor Brusselse ondernemers

Tijdens deze coronacrisis gelden federale steunmaatregelen, die voor alle ondernemers over heel het land van toepassing zijn, maar ook gewestelijke steunmaatregelen. Zo kunnen er dus verschillen zijn voor de bedrijven die in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn, of in het Brusselse Gewest. Hieronder lijsten we de specifieke Brusselse maatregelen voor je op!  

Donderdag 14 mei nam UNIZO deel aan het overleg met de Brusselse regering over de steunmaatregelen naar aanleiding van de coronacrisis.

Hieronder een update van de verschillende aangekondigde steunmaatregelen. Allereerst een sprekend cijfers : in het Brussels Gewest maakt 46% van de zelfstandigen, in totaal 39.118 zelfstandigen, gebruik van het overbruggingsrecht. Het toont de enorme impact op de inkomens van de Brusselaars. De belangrijkste maatregelen die werden besproken, zijn: 

De eenmalige compensatiepremie

De eenmalige compensatiepremie van 2000 € voor de ondernemers (met minder dan 5 werknemers) die niet verplicht moeten sluiten, maar belangrijk omzetverlies lijden, werd in ‘eerste lezing’ goedgekeurd. De concrete toekenningsmodaliteiten werden al verder verfijnd :

  • Exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en maximum één premie per onderneming
  • De premie is afhankelijk van:
    • De toekenning van het volledige overbruggingsrecht voor de maanden maart of april, voor zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke persoon en voor bedrijven waarvan de zaakvoerder zelfstandig is;
    • Het feit dat een meerderheid van de werknemers door de coronacrisis tijdelijk werkloos is

De premie-aanvraag zal begin juni kunnen worden ingediend. Dat is laat! De enige troost is dat de premie-aanvragen automatisch worden verwerkt en de betalingen daarna binnen de week zullen kunnen gebeuren. De aanvragen zullen kunnen gebeuren via www.premiecovid.brussels

Bijkomende premies voor creatieve en culturele sector

Voor deze zwaar getroffen sector wordt een steunfonds voor cultuurwerkers gecreëerd met een totaal bedrag van 8,4 miljoen euro. Er worden ook specifieke premies voorzien :

  • Een eenmalige gewestelijke sectorpremie van 2.000 euro voor alle culturele en creatieve organisaties die getroffen zijn. De premie kan aangevraagd worden via Brussel Economie en Werkgelegenheid, met behulp van een formulier dat weldra online beschikbaar zal zijn.
  • Een uitzonderlijke steun van maximaal 1.500 euro voor de cultuurwerkers (fonds van 5 miljoen euro). Deze steun van maximaal 1.500 euro per persoon is voor de cultuurwerkers die inkomensverlies lijden doordat evenementen als gevolg van de crisis werden afgelast of uitgesteld en die geen toegang hebben tot tijdelijke werkloosheid of tot het overbruggingsrecht.

Wat na de coronacrisis?

De Regering besprak een methode voor de Relancestrategie. Dat blijft momenteel nog abstract. Er zal eerste een diagnostiek gemaakt worden van de toestand van het Gewest op drie vlakken : economisch-sociaal, gezondheid én ruimte en mobiliteit.  Er is een specifiek relanceplan aangekondigd voor de culturele en creatieve sector en ook Visit.brussels werkte al enkele gedetailleerde voorstellen uit. Het relanceplan van Visit.brussels staat hier.

 

Premies voor Brusselse ondernemers

Meer info

Finance.Brussels

Meer info

Uitgestelde of afgeschafte belastingen

Meer info

Specifiek voor de creatieve, culturele en evenementensector

Meer info

Extra steunmaatregelen voor Brusselse ondernemers

Meer info

Van de Brusselse gemeenten

Andere algemene coronasteunmaatregelen?

Meer info

Inning autofiscaliteit

Meer info

Arbeidskaarten

Meer info

Vergunningen

Meer info

Nog meer weten over de coronacrisis?

Check onze coronapagina