De coronalening

Naast maatregelen die aan de liquiditeitsnoden op heel korte termijn tegemoet komen, is er ook behoefte aan financieringsinstrumenten die een financiële buffer op middellange termijn creëren. Daarom is er nu de coronalening van PMV/z. Voor de ondernemingen in Brussel is er Finance.brussels die twee belangrijke kredietmogelijkheden voorziet: de ‘overwinteringslening’ (voor zelfstandigen en ZKO’s, die de Brusoc-Recover lening vervangt) en de achtergestelde lening (voor bedrijven vanaf 10 werknemers).

Over wat gaat het?

De coronalening is een achtergestelde lening van minstens 25.000 euro tot 2,8 miljoen euro met een looptijd van 3 jaar. De lening is een goede aanvulling op de interessante, klassieke producten van PMV/z, zoals de achtergestelde leningen Startlening (beperkt tot 100.000 euro) en Cofinanciering (beperkt tot 700.000, maar altijd mét bankfinanciering)

Voor wie?

Startups, scaleups en alle kmo’s (tot 250 werknemers) die voor de coronacrisis positieve kasstromen hadden.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden verschillen per doelgroep. Check hier de voorwaarden.

Hoe en tot wanneer aanvragen?

Je kan de lening aanvragen via PMV tot 15 april 2021. 

Ik vraag de coronalening aan