De coronalening

Naast maatregelen die aan de liquiditeitsnoden op heel korte termijn tegemoet komen, is er ook behoefte aan financieringsinstrumenten die een financiële buffer op middellange termijn creëren. Daarom is er nu de Corona-lening van PMV/z. 

Over wat gaat het?

De Corona-lening is een achtergestelde lening van minstens 25.000 euro tot 2,8 miljoen euro met een looptijd van 3 jaar. De lening is een goede aanvulling op de interessante, klassieke producten van PMV/z, zoals de achtergestelde leningen Startlening (beperkt tot 100.000 euro) en Cofinanciering (beperkt tot 700.000, maar altijd mét bankfinanciering)

Voor wie?

Startups, scaleups en alle kmo’s (tot 250 werknemers) die voor de coronacrisis positieve kasstromen hadden.

Hoe aanvragen?

Je kan de lening nu aanvragen via PMV. 

Ik vraag de lening aan

Wat vindt UNIZO? 

De Vlaamse regering trekt 250 miljoen euro voor deze lening uit. Dat is goed, maar onvoldoende om de grote financieringsbehoefte van kmo's als gevolg van de crisis op te vangen. het is belangrijk dat nu ook de banken vlot “over de brug komen” met hun aangekondigde overbruggingskredieten en andere financieringen, want UNIZO krijgt hierover veel vragen van ondernemers.

Meer info?

Ik wil meer weten

Alles weten over de impact van corona op jouw onderneming?

Check onze coronapagina