Deze klimaatmaatregelen helpen je beter ondernemen

De zorg voor het klimaat belangt ons allemaal aan. Ook jij als ondernemer kan je steentje bijdragen. En, het biedt je als ondernemer ook heel wat opportuniteiten. 

Hoe kan jij als ondernemer zuiniger, slimmer en groener met energie omgaan?

 

Een 'golf' van warmtepompen, renovaties en elektrische auto's

Een 'golf' van warmtepompen, verplicht renoveren na de aankoop van vastgoed en 1 miljoen elektrische auto’s. Dat zijn de drie voorstellen die UNIZO samen met de Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties, verenigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), doen om in Vlaanderen snel en betaalbaar de strengere Europese klimaatdoelen voor 2030 te halen.

Dit advies is een basisdocument voor de verdere discussie. Deze SERV-nota legt opties op tafel, beschrijft voor- en nadelen en duidt op basis van de beschikbare informatie al beloftevolle pistes aan. Deze pistes moeten evenwel nog verfijnd, nader bekeken en geëvalueerd worden. De ‘adviezen’ moeten dus beschouwd worden als voorlopige suggesties.

De Vlaams regering stelde op 5 november haar klimaatplan voor. Een hele reeks maatregelen moet nog verder verduidelijkt en uitgewerkt worden.

Welke klimaatvoorstellen doet UNIZO?

De opwarming van de aarde laat ondernemers niet onberoerd. Zij willen zich inzetten voor een meer duurzame samenleving. Om de doelstellingen te halen die afgesproken werden op de Klimaatconferentie van Parijs zal een transitie nodig zijn waaraan iedereen moet meewerken. 

Daarvoor is een kader nodig dat rekening houdt met jouw situatie als ondernemer of kmo. Daarom lanceerde UNIZO begin maart 2019 al een reeks klimaatvoorstellen. Het gaat om een mix aan maatregelen voor een effectief klimaatbeleid in de verschillende beleidsdomeinen, o.a. mobiliteit, gebouwenverwarming, energieproductie en -distributie, innovatie en kernversterkend beleid. Ruim twee jaar na de introductie van haar klimaatvoorstellen maakt UNIZO nu een evaluatie.

Download de klimaatvoorstellen en de evaluatie

Wat denk jij?

De klimaatdoelstellingen houden uitdagingen in voor iedereen. Ook voor jou als ondernemer. Wat denk jij van deze voorstellen? Is dit 'the way to go'? Zie je hier opportuniteiten in voor jouw bedrijf? Of eerder bedreigingen?

Geef ons je mening!

UNIZO: partner van energietransitie

UNIZO erkent als partner het grote belang van de energietransitie voor Vlaanderen en werkt actief mee aan de uitvoering ervan.

Onderstaande enquête kadert binnen een onderzoek naar energiebevoorradingszekerheid in opdracht van de FOD Economie.

In België is de bevoorrading van elektriciteit gewaarborgd. Onderbrekingen in het elektriciteitsaanbod als gevolg van onvoldoende capaciteit kwamen in het recente verleden niet voor en dat moet ook in de toekomst zo blijven.
Het garanderen van een betrouwbare elektriciteitsvoorziening gaat gepaard met hoge kosten. Het onderzoek dient aan te tonen hoeveel men als economie bereid is te betalen voor een zo betrouwbaar mogelijke elektriciteitsvoorziening.

Daartoe is onderstaande enquête voor bedrijven ontwikkeld. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 10 à 15 minuten tijd in beslag.

Klik hier voor deelname.