Diensten 4.0, the next step in de dienstensector


Naarmate digitale en technologische transformatie steeds verder doordringt, zal dit onvermijdelijk leiden tot een reeks kansen en uitdagingen voor de economie, het bedrijfsleven en alle mensen betrokken hierin. Dit zal vooral prominent aanwezig zijn in de dienstensector.  En aangezien België een dienstverlenende economie is, met grote werkgelegenheid ook een grote impact.

unizo scan digitalisering

Goed bezig? Doe de UNIZO-scan digitaliseren! 

Ben je mee met de laatste technologische trends? Zit je op de digitale trein, heb je die gemist of zit je nog wat achteraan? Check het via de UNIZO-scan digitalisering (met de steun van Imec). De scan meet de digitale maturiteit van je onderneming en geeft je advies en tips op maat.

Doe de scan!

Wat is Diensten 4.0?

Diensten 4.0, of de toekomst van diensten, kan worden gedefinieerd als de ‘volgende stap’ in de evolutie van dienstverlening, aangezien het de veranderingen omarmt die door de digitale economie worden veroorzaakt.

Onderzoeken uitgevoerd om inzicht te krijgen in de veranderde dynamiek van het landschap van de diensteneconomie en de rol die opkomende technologieën hierin spelen bevestigen die impact: veranderende klantenbehoeften, nieuwe dienstenmodellen en het informatie & communicatie ecosysteem bieden nieuwe mogelijkheden zowel aan de dienstenleveranciers en de klanten.

Everything-as-a-service (EAAS) is gedefinieerd als een belangrijk Diensten 4.0 model voor de dienstenleveranciers om te reageren op de kansen en risico’s die gepaard gaan met de technologische evolutie.  De cloud en het optimaal gebruik ervan samen met de (al dan niet gekochte of zelfgemaakte) toepassingen spelen hier een belangrijke rol.

Diensten 4.0 houdt de mens centraal.  Deze visie helpt de dienstenverleners om diensten aan te bieden end-to-end, zonder wrijving in het proces en anticiperend voor de behoeften van hun klanten.  Dit beperkt zicht niet alleen tot business-to-consumer (B2C) zoals detailhandel en restaurants, maar ook business-to-business (B2B), zoals logistiek maar ook intra-business functies, zoals interne organisatorische functies als Human Resources en financiën/boekhouding.

Bij Diensten 4.0 bekijkt men de machines als complementair. Hierbij denkend aan de prestaties te verbeteren door bepaalde repetitieve delen van de taken te automatiseren en zo de mensen te laten concentreren op de meer ‘menselijke’ aspecten zoals creativiteit, kritisch en analytisch denken, emotionele intelligenten en innovatie.  Dit zal dan verder aanmoedigen om nieuwe vaardigheden aan te leren, naadloos met opkomende technologieën te werken en zich te concentreren op die rollen die een hogere meerwaarde genereren.