Wat zijn doelgroepverminderingen? Zijn er voordelen aan het aanwerven van bepaalde werknemers?

Laatste aanpassing: 
20/10/2020

Hieronder vindt u de informatie over de doelgroepverminderingen voor werkgevers die in het Vlaams Gewest gevestigd zijn. Voor de werkgevers in het Brussels Gewest staat de informatie hier.
 

Vlaanderen wil werkgevers stimuleren om aanwervingen te doen uit bepaalde groepen of om werknemers met een staat van dienst te behouden door een financiële stimulans, door middel van een RSZ-korting, te voorzien.

Om uit de wirwar aan overgekomen maatregelen een heldere lijn te trekken, heeft de Vlaamse regering beslist om een drastische vereenvoudiging door te voeren, zodat de Vlaamse doelgroepverminderingen eenvoudig en transparant worden.

De focus ligt op 3 doelgroepen, namelijk:

   1. de aanwerving van jongeren (<25 jaar),
   2. de aanwerving van ouderen (55+ jaar) en
   3. de aanwerving van personen met een arbeidsbeperking.

De Vlaamse doelgroepverminderingen zijn gestart op 1 juli 2016.

Al deze doelgroepverminderingen zullen automatisch, na elk kwartaal, via de RSZ (uitgezonderd de VOP-premie) verrekend worden. De bedragen die hieronder vernoemd worden zijn maximale bedragen. De RSZ-korting kan nooit hoger zijn dan de te betalen RSZ-bijdrage van de werknemer waaraan de doelgroepvermindering wordt toegekend.

Overgangsmaatregelen

Op 1 juli 2016 is het uitvoeringbesluit voor het doelgroependecreet in werking getreden. Concreet betekent dit dat de bestaande doelgroepverminderingen die hier niet meer onder vallen worden stopgezet en bijgevolg uitdoven. Er geldt echter een overgangsperiode.

Werkgevers die vóór 1 juli 2016 werknemers met deze maatregelen hadden aangeworven, kunnen van de toen bestaande doelgroepverminderingen blijven genieten volgens de oude modaliteiten met een maximum tot 31 december 2018. Concreet gaat het om:

  • de werkuitkering Activa Start;
  • de werkuitkering Activa verminderde arbeidsgeschiktheid;
  • de doelgroepverminderingen jonge werknemers voor laaggeschoolden;
  • de verhoogde vermindering voor jongeren (laaggeschoold én mindervalide, laaggeschoold én van buitenlandse afkomst, erg laaggeschoolden);
  • de tewerkstellingspremie 50+.

Voor de overige bestaande maatregelen start de overgangsperiode op 1 januari 2017. Werkgevers die vóór 1 januari 2017 werknemers met deze maatregelen hebben aangeworven, kunnen van deze voordelen blijven genieten volgens de huidige modaliteiten met een maximum tot 31 december 2018. Concreet gaat het om:

  • de doelgroepvermindering werknemers getroffen door herstructurering;
  • de doelgroepvermindering langdurige werkzoekenden (Activa);
  • de werkuitkering Activa;
  • de integratie-uitkering Doorstromingsprogramma.

Voor meer vragen hieromtrent kan je ook terecht bij jouw sociaal secretariaat.

 

Meer over: Steunmaatregelen, Tewerkstellingssteun

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!