Dossier Innovatie: Speerpunten voor het Vlaamse innovatiebeleid

De beleidsnota van Vlaams minister voor Innovatie Hilde Crevits maakt duidelijk dat ze Vlaanderen wil laten doorstoten van plaats 40 naar de top 5 van innovatieve regio’s in Europa, zoals gedefinieerd in de Regional Innovation Scoreboard (RIS) van de Europese Commissie. UNIZO wil daar actief aan bijdragen en stelt voor om van innovatieverspreiding een speerpunt te maken.

Wanneer kmo’s leren werken met nieuwe technologieën, applicaties, toepassingen, diensten of materialen die ze niet zelf hebben ontwikkeld, dan heeft dat een positief effect op de competitiviteit en innovativiteit van de bedrijfswereld. Ondernemingen hoeven dus geen O&O-activiteiten te verrichten om innovatief bezig te zijn. Bovendien maakt de indicator ‘innovatie-uitgaven los van O&O’ onderdeel uit van de RIS en scoort Vlaanderen (en België) hier relatief zwak op ten opzichte van de Europese top van innovatieve regio’s. Om de score te verbeteren, stelt UNIZO voor om het COOCK-instrument te versterken, een grotere instroom van kleinere ontwikkelingsprojecten te ambiëren, een snellere doorlooptijd van steunaanvragen te realiseren, de effectiviteit van de steuninstrumenten systematisch te evalueren en een bonusfinanciering te voorzien voor projecten met een grote maatschappelijke meerwaarde.

Kortom: 

  • Maak van innovatieverspreiding een speerpunt
  • Een evaluatiecultuur met additionaliteit als prioriteit
  • Een missiegericht steunbeleid
  • Verbeter de doorlooptijd van steunaanvragen

Het volledige dossier Innovatie lees je hier!

    Meer info: Innovatie