Download het Freelancer Focus rapport van 2022

In Vlaanderen waren in augustus 2022 161.345 freelancers actief, zo blijkt uit een raming in samenwerking met GraydonCreditsafe

Download het jaarlijks ‘fotomoment’, waarbij we de freelancers in al hun facetten en gedaanten in beeld willen brengen. Belangrijk en boeiend, want hoewel iedereen zich wel iets bij het begrip freelancer kan voorstellen, is de invulling ervan aan nogal wat interpretaties onderhevig. Dit rapport schept daar klaarheid in met een overzicht van het aantal freelancers, van sectoren waarin ze actief zijn en van hun ervaringen met hun job en statuut.

Persoonsgegevens
Bedrijfsgegevens