Een oplossing voor historisch gegroeide tuincentra via planologisch attest

Via een planologisch attest kan je een planwijziging aanvragen.

Wat was het probleem?

Vlaanderen telt een aantal tuincentra die weliswaar een vergunning hebben voor de bouwconstructie, maar niet voor hun activiteit. Dit komt omdat ze van oorsprong geen tuincentrum waren – en dus niet in het bijhorende bestemmingsgebied gevestigd zijn –, maar historisch wel zo uitgegroeid zijn. Deze zogenoemde zonevreemde tuincentra kunnen geen planologisch attest aanvragen.

Wat heeft UNIZO eraan gedaan?

UNIZO vroeg om dergelijke tuincentra toegang te geven tot het planologisch attest.

Wat is het resultaat?

Voortaan krijgen deze bedrijven toegang tot het attest. Daartoe keurde de Vlaamse regering op  24 maart 2017 een aanpassing aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) goed.

Intussen loopt wel een procedure bij Raad van State vanuit een ander tuincentrum als eiser om deze regeling aan te vechten, dit omwille van ‘oneerlijke concurrentie’. Maar wij hebben wel eerst onze slag binnengehaald.