Eenmalige bijkomende premie overbruggingsrecht

De regering besliste om ondernemers die zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen, en daardoor in de periode tussen 1 oktober 2020 en 30 april 2021 minstens 6 maanden een vorm van crisisoverbruggingsrecht moesten aanvragen, een éénmalige extra premie van 598,80 euro bruto uit te betalen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je bent zelfstandige, helper of meewerkende echtgeno(o)t(e) die in principe bijdragen verschuldigd is waarvan het bedrag gelijk is aan of hoger is dan het minimumbedrag aan sociale bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep. Zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden die bijdragen betalen onder de minimumdrempel vallen dus niet onder het toepassingsgebied.
  • Je hebt in de periode tussen 1 oktober 2020 en 30 april 2021 minstens zes maanden (al dan niet aaneensluitend) een beroep gedaan op het enkel of dubbel overbruggingsrecht, het relance-overbruggingsrecht of het crisisoverbruggingsrecht (40% omzetdaling).  Het overbruggingsrecht bij quarantaine of bij opvang van een kind, wordt dus niet in rekening genomen.
  • De uitkeringen in die zes maanden moeten rechtmatig uitgekeerd zijn, wat wilt zeggen dat er dus geen beslissing tot terugvordering mag genomen zijn.

Hoe aanvragen?

Kom in je in aanmerking, dan krijg je de premie automatisch. Je moet dus geen aanvraag indienen. De premie staat uiterlijk eind september op je rekening. Jouw sociaal verzekeringsfonds brengt je op de hoogte over de beslissing of je al of niet de eenmalige premie krijgt. Heb je de premie niet gekregen, en denk je er toch recht op te hebben, dan kan je tot uiterlijk 15 september 2021 aan jouw sociaal verzekeringsfonds vragen de voorwaarden opnieuw te onderzoeken.

Hoe zit dat fiscaal?

De eenmalige premie is afzonderlijk belastbaar aan 16,5%.

Meer weten?

Neem dan zeker contact met Liantis sociaal verzekeringsfonds. Zij helpen jou beslist verder met al jouw vragen rond je sociaal statuut!

Ga naar Liantis

Meer info: Corona
Thema: Actueel