Exit corona: regels voor zaken die vanaf 8 juni mogen openen

 

Alle ondernemingen die goederen of diensten leveren aan de consument, moeten dat doen op basis van een sectorprotocol dat door de bevoegde minister in overleg met de betrokken sector werd genomen. Is er geen sectororganisatie, dan moet je je minstens aan de volgende voorwaarden houden: 

  • de onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding.
  • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
  • maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
  • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
  • de onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten;
  • de onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • de onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
  • een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.