Hoe verloopt de outplacementprocedure concreet?

Er moet een onderscheid worden gemaakt naargelang de werknemer werd ontslagen met een opzeggingstermijn dan wel een opzeggingsvergoeding.                        

Outplacementprocedure als de werknemer wordt ontslagen met een opzeggingstermijn 

De werknemer presteert gewoon zijn opzeggingstermijn van minstens 30 weken. Gedurende deze termijn heeft hij recht op een outplacementbegeleiding ten belope van 60 uren, die hij zal volgen gedurende zijn sollicitatieverlof.

Outplacementprocedure als de werknemer wordt ontslagen met een opzeggingsvergoeding 

De outplacementbegeleiding bedraagt 60 uren ter waarde van 1/12de van het jaarloon van het kalenderjaar voorafgaand aan het ontslag, met een minimumwaarde van 1.800 euro en een maximumwaarde van 5.500 euro. Deze minimum- en maximumwaarden worden uiteraard pro rata berekend in geval van deeltijdse tewerkstelling. 

De outplacementbegeleiding moet noodzakelijkerwijs worden gevolgd na het einde van de arbeidsrelatie. De werknemer ontvangt een opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken, verminderd met 4 weken ter waarde van de outplacementbegeleiding.

Meer over: Outplacement, Ontslag
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!