Kunnen arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd eenzijdig voortijdig beëindigd worden?

Laatste aanpassing: 
03/06/2015

Een principe van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd is dat die de aanduiding bevat van een bepaalde dag of van een gebeurtenis die zich op een bekende datum moet voordoen, waarna de partijen van hun wederzijdse verbintenissen zijn ontslagen. De overeenkomst houdt in principe dus op bij het verstrijken van die termijn. 

Weet dat de (stilzwijgende) verdere uitvoering van een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd na het verstrijken van die termijn ertoe leidt dat voor de overeenkomst dezelfde voorwaarden zullen gelden als voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd. 

Ze kan  evenwél vroegtijdig beëindigd worden, vóór het verstrijken van die termijn, mits het betalen van een verbrekingsvergoeding die gelijk is aan het loon tot het einde van de overeengekomen termijn zonder dat deze vergoeding het dubbele mag overschrijden van de vergoeding die betaald moet worden in het geval de arbeidsovereenkomst opgezegd zou zijn.

Meer over: Opzeggingsvergoeding, Ontslag
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!