Ook voortijdige beëindiging van arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd mogelijk in geval van ziekte of ongeval?

Laatste aanpassing: 
03/06/2015

De nieuwe bepalingen rond beëindiging van arbeidsovereenkomsten voorzien ook twee bijzondere regels met betrekking tot de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of een duidelijk omschreven werk in geval van ziekte of ongeval. Ze zijn gebaseerd op de reeds bestaande bepalingen. 

Er moet een onderscheid gemaakt worden naargelang de duur van de arbeidsovereenkomst meer of minder dan drie maanden bedraagt. 

1) Voortijdige beëindiging van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of een duidelijk omschreven werk van minder dan drie maanden 

Wanneer de werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval en deze arbeidsongeschiktheid meer dan zeven dagen duurt, dan kan u de werknemer ontslaan zonder vergoeding, voor zover de periode gedurende dewelke een opzegging wordt toegelaten, is verstreken. 

Voorbeeld: Op 15 januari 2014 sluit u met een werknemer een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd van twee maanden die een aanvang moet nemen op 1 februari 2014. De periode gedurende de welke een eenzijdige beëindiging mogelijk is, start op 1 februari 2014 en eindigt op 28 februari 2014. Vanaf deze datum kan u de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd verbreken zonder vergoeding als de werknemer vervolgens gedurende meer dan zeven dagen ziek is. Voor deze datum is het in principe slechts mogelijk om deze arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd eenzijdig te beëindigen met een opzeggingstermijn van twee weken of een vergoeding die daarmee overeenstemt. 

2) Voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of een duidelijk omschreven werk van minstens drie maanden 

U kan een werknemer ontslaan mits een vergoeding wanneer de werknemer gedurende meer dan zes maanden arbeidsongeschikt is ten gevolge van ziekte of ongeval. Voorwaarde is dat de termijn die in het contract werd vastgesteld niet is verstreken of het werk dat het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst niet werd verwezenlijkt. 

De vergoeding is gelijk aan het loon dat verschuldigd is tot het bereiken van de overeengekomen termijn, begrensd tot drie maanden loon. U mag van dit bedrag het gewaarborgd loon aftrekken dat omwille van de arbeidsongeschiktheid werd betaald. 

Voorbeeld: U sluit met een werknemer een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd van twaalf maanden die een aanvang moet nemen op 1 februari 2014 (tot 31 januari 2015). De arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd wordt tot 28 februari 2014 uitgevoerd. Op 1 maart 2014 wordt de werknemen getroffen door een zwaar verkeersongeval waardoor hij niet meer kan werken. Na meer dan zes maanden is de werknemer nog niet hersteld. Op 5 september 2014 beslist de werkgever om de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd eenzijdig te beëindigen mits betaling van een vergoeding aan de werknemer die als volgt wordt berekend: loon dat verschuldigd is tot het verstrijken van de overeengekomen tijd, met een maximum van drie maanden min het gewaarborgd loon dat overeenkomstig de wettelijke regels gedurende de eerste dertig dagen van de ziekte werd betaald.

Meer over: Opzeggingsvergoeding, Ontslag
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!