Wat is een ontslag om dringende reden?

Laatste aanpassing: 
03/06/2015

Artikel 35 van de arbeidsovereenkomstenwet omschrijft een dringende reden als 'een ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt'

Van belang is dat het de verderzetting van de arbeidsovereenkomst onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. De vastgestelde feiten zijn dus van die aard dat het vertrouwen van de werkgever in de werknemer volledig verloren is en niet meer hersteld kan worden. 

Daarom moet een dringende reden binnen de drie dagen na de vaststelling van de feiten ingeroepen worden. De wetgever gaat er immers van uit dat feiten die pas na drie dagen tot een ontslag leiden, de samenwerking niet onmiddellijk onmogelijk hebben gemaakt. Cruciaal is dat diegene die de dringende reden inroept, de feiten steeds moet kunnen bewijzen.

Voorbeelden van oorzaken tot dringende reden zijn onder meer:

  • diefstal
  • bedrog
  • oneerlijke concurrentie
  • veiligheidsvoorschriften overtreden
  • werk weigeren dat tot de arbeidsovereenkomst behoort
  • … 

Op zich is het erg moeilijk om te bepalen of iets een oorzaak kan zijn tot dringende reden of niet. Veel hangt af van de interpretatie en van de omstandigheden van de feiten. Zo moeten de feiten met de uitoefening van de arbeidsovereenkomst te maken hebben, maar is het ook mogelijk dat feiten daarbuiten de uitvoering ervan eveneens onmogelijk maken. Vandaar dat vele geschillen in verband met dringende reden voor de rechtbank worden beslecht.

Meer over: Ontslag, Dringende reden
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!