Wat verstaat men onder outplacement in de nieuwe regeling?

Laatste aanpassing: 
03/06/2015

De bedoeling is om aan de werknemer ontslagen na 1 januari 2014 middelen ter beschikking te stellen die hem toelaten opnieuw werk te vinden. 

Onder outplacementbegeleiding verstaat men meer bepaald een geheel van begeleidende diensten en adviezen die, in opdracht van een werkgever, door een dienstverlener individueel of in groep worden verleend, om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

Meer over: Outplacement, Ontslag
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!