Wat zijn de voorwaarden voor een ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomsten?

Laatste aanpassing: 
03/06/2015

In beginsel kan u ontbindende voorwaarden geldig opnemen in arbeidsovereenkomsten. U moet wel rekening houden met volgende voorwaarden:

  • Het beding mag niet strijdig zijn met bepalingen van openbare orde of dwingende voorschriften;
  • De voorwaarde moet duidelijk en ondubbelzinnig omschreven zijn en moet precies en bepaald zijn, maar kan een onzekere, doch bepaalbare datum hebben;
  • De ontbindende voorwaarde mag er niet toe leiden dat de overeenkomst uitsluitend door de wil van één van beide partijen kan worden beëindigd zonder inachtneming van de door het arbeidsovereenkomstenrecht voorgeschreven dwingende ontslagregelingen. In dat geval is de ontbindende voorwaarde nietig.           

Een aantal gebeurtenissen mogen niet als ontbindende voorwaarde worden opgenomen:

  • het huwelijk, het moederschap of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd;
  • gebeurtenissen die de wet aanmerkt als oorzaken van schorsing van de uitvoering van de overeenkomst (ziekte, zwangerschap, dienstplicht, jaarlijkse vakantie ...)
Meer over: Ontbindende voorwaarde, Ontslag
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!