Welke opzeggingstermijn voor arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd aangevangen ná 1 januari 2014?

Laatste aanpassing: 
03/06/2015

Opzeggingstermijnen in geval van ontslag door u als werkgever 

Als u een werknemer ontslaat met een opzeggingstermijn, dan wordt deze voortaan uitgedrukt in weken en bepaald op basis van de anciënniteit die uw werknemer verworven heeft in uw onderneming, in functie van volgende regels: 

  • Tijdens de eerste 5 jaren is de evolutie progressief. De evolutie tijdens de eerste 2 jaren gebeurt op trimestriële basis, en vanaf het derde jaar op jaarbasis.
  • Vanaf het 5de tot het 19de jaar is er een evolutie op jaarbasis ten belope van 3 weken/jaar.
  • Het 20ste jaar is een scharnierjaar waarin de progressiviteit afneemt: 2 bijkomende weken wanneer de werknemer 20 jaren anciënniteit bereikt.
  • Vanaf het 21ste jaar anciënniteit blijven de opzeggingstermijnen toenemen op jaarbasis, maar enkel met 1 week per jaar anciënniteit. 

Concreet kunnen deze regels samengevat worden door volgende tabel: 

Anciënniteit

Opzegging door de werkgever (in weken)

0 tot minder dan 3 maanden

2

3 maanden tot minder dan 6 maanden

4

6 maanden tot minder dan 9 maanden

6

9 maanden tot minder dan 12 maanden

7

12 maanden tot minder dan 15 maanden

8

15 maanden tot minder dan 18 maanden

9

18 maanden tot minder dan 21 maanden

10

21 maanden tot minder dan 24 maanden

11

2 jaar tot minder dan 3 jaar

12

3 jaar tot minder dan 4 jaar

13

4 jaar tot minder dan 5 jaar

15

5 jaar tot minder dan 6 jaar

18

6 jaar tot minder dan 7 jaar

21

7 jaar tot minder dan 8 jaar

24

8 jaar tot minder dan 9 jaar

27

9 jaar tot minder dan 10 jaar

30

10 jaar tot minder dan 11 jaar

33

11 jaar tot minder dan 12 jaar

36

12 jaar tot minder dan 13 jaar

39

13 jaar tot minder dan 14 jaar

42

14 jaar tot minder dan 15 jaar

45

15 jaar tot minder dan 16 jaar

48

16 jaar tot minder dan 17 jaar

51

17 jaar tot minder dan 18 jaar

54

18 jaar tot minder dan 19 jaar

57

19 jaar tot minder dan 20 jaar

60

20 jaar tot minder dan 21 jaar

62

21 jaar tot minder dan 22 jaar

63

22 jaar tot minder dan 23 jaar

64

23 jaar tot minder dan 24 jaar

65

24 jaar tot minder dan 25 jaar

66

25 jaar tot minder dan 26 jaar

67

30 jaar tot minder dan 31 jaar

72

35 jaar tot minder dan 36 jaar

77

40 jaar tot minder dan 41 jaar

82

45 jaar tot minder dan 46 jaar

87

Voorbeeld 1 

Een werknemer werd op 1 maart 2014 aangeworven met een overeenkomst voor onbepaalde tijd. U ontslaat hem op 1 september 2014, hetzij na zes maanden tewerkstelling.  

U zal een opzeggingstermijn van 6 weken moeten naleven. 

Voorbeeld 2 

Een werknemer werd op 1 maart 2014 aangeworven met een overeenkomst voor onbepaalde tijd. U ontslaat hem op 30 november 2020, hetzij na zes jaar en negen maanden tewerkstelling.  

U zal een opzeggingstermijn van 21 weken moeten naleven.

Opzeggingstermijnen in geval van ontslag door de werknemer 

Als de werknemer ontslag neemt, dan moet hij een opzegging naleven die overeenkomt met de helft van de opzeggingstermijn die zou moeten worden nageleefd in geval van opzegging door u als werkgever, afgerond op de laagste eenheid wanneer dat nodig is. 

Deze nieuwe opzeggingstermijnen in geval van opzegging door de werknemer worden eveneens uitgedrukt in weken en bepaald op basis van de door de werknemer verworven anciënniteit in uw onderneming. Ze worden bovendien begrensd tot dertien weken. 

Concreet kunnen deze regels samengevat worden door volgende tabel: 

Anciënniteit

Opzegging door de werknemer (in weken)

0 tot minder dan 3 maanden

1

3 maanden tot minder dan 6 maanden

2

6 maanden tot minder dan 9 maanden

3

9 maanden tot minder dan 12 maanden

3

12 maanden tot minder dan 15 maanden

4

15 maanden tot minder dan 18 maanden

4

18 maanden tot minder dan 21 maanden

5

21 maanden tot minder dan 24 maanden

5

2 jaar tot minder dan 3 jaar

6

3 jaar tot minder dan 4 jaar

6

4 jaar tot minder dan 5 jaar

7

5 jaar tot minder dan 6 jaar

9

6 jaar tot minder dan 7 jaar

10

7 jaar tot minder dan 8 jaar

12

8 jaar tot …

13

Voorbeeld 1 

Een werknemer met zes maanden anciënniteit zal een opzegging van drie weken moeten naleven in geval van opzegging door hemzelf.

Voorbeeld 2 

Een werknemer met 15 jaar anciënniteit neemt ontslag met een opzegging van 13 weken.

Meer over: Ontslag, Opzeggingstermijn
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!