Finance.Brussels

Ter ondersteuning van de relance voor de ondernemingen die getroffen zijn door de corona-crisis, zijn er via Finance.Brussels vandaag onderstaande financiële producten voorzien.  

Brussels waarborgfonds 

De gekende producten van het waarborgfonds werden aangepast om complementair te zijn aan de afspraken die de federale regering heeft gemaakt met de bankensector.

Meer info

Leningen tot 250.000€ voor de ondernemingen met minder dan 10 FTE

Via BRUSOC (Finance.brussels) is het mogelijk via leningen (tussen de 10.000 en 250.000€) steun te verlenen aan kleine ondernemingen (met minder dan 10 VTE) die al vóór de COVID-19-crisis bestonden en waarvan de activiteit, direct of indirect, structureel is beïnvloed door die crisis, met het oog op het herstel en de herontwikkeling van de Brusselse economie. Dit is een voortzetting van de eerder voorziene budgetten voor RECOVER- en OXYGEN-leningen. Ook ondernemingen die naar aanleiding van de gezondheidscrisis voor een gerechtelijke reorganisatie hebben gekozen en die vooruitzichten hebben op een geloofwaardige doorstart, komen in aanmerking. 

Voorwaarden zijn onder meer :

  • geen grote financiële moeilijkheden kenden vóór de COVID-19-crisis, of die werden opgericht tijdens de crisis;
  • een geloofwaardig nieuw ondernemingsplan kunnen voorleggen dat aantoont dat de onderneming levensvatbaar zal zijn, met daarbij inbegrepen het uitzicht op het behouden of creëren van kwalitatief goede banen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om een dossier in te dienen of voor meer informatie, kan je contact opnemen met Brusoc via brusoc@finance.brussels of via 02 548 22 11 om jouw financiële behoeften te bespreken.

Boosting.brussels : achtergestelde leningen tot 5.000.000€  voor ondernemingen vanaf 5 werknemers

Het herstelfonds Boosting.brussels wil de ambitieuze projecten ondersteunen van ondernemingen die gezond waren vóór de COVID-19-crisis, met het oog op de heropleving en herontwikkeling van de Brusselse economie. De tussenkomsten via dit fonds nemen de vorm aan van achtergestelde leningen en variëren van minimaal 100.000 euro tot maximaal 5.000.000 euro. Ze zullen worden verleend aan bedrijven die op het moment van de investering ten minste 5 werknemers in voltijdsequivalenten (VTE) in dienst hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Om een dossier in te dienen of voor meer informatie, kan je contact opnemen met finance&invest.brussels via info@finance.brussels of 02 548 22 11 om jouw financiële behoeften te bespreken.

De “proxi-lening” om  privéspaargeld te mobiliseren

De “proxi-lening” is bedoeld om het spaargeld van burgers te mobiliseren ten behoeve van de financiering van KMO’s via een belastingkrediet op een of meer leningen die door een Brusselaar aan een KMO worden verstrekt. Dit systeem maakt het mogelijk om het eigen vermogen van de ondernemingen op korte termijn te versterken. In Vlaanderen is dit systeem gekend als de ‘win-win’-lening. 

De volledige informatie over de Proxi-lening vind je hier