Fiscaal

Verhuren van panden: aanrekenen btw wordt mogelijk

Verhuur je een pand voor een beroepsactiviteit, dan mag je – je moet niet – vanaf 1 januari 2019 op de verhuur btw aanrekenen (het zogenaamde ‘optionele btw-stelsel’). Mits aan enkele voorwaarden is voldaan natuurlijk.  Je mag btw aanrekenen op de huur van nieuw opgerichte gebouwen, op voorwaarde dat er geen btw opeisbaar is geworden op de zogenaamde ‘eigenlijk materiële bouwwerken’ voor 1 oktober 2018. Dit wil zeggen dat je die bouwwerken voor 1 oktober 2018  in je btw-aangifte moest opnemen. Materiële werken zijn onder meer het gieten van beton, leggen van stenen,…  m.a.w. alle werken waarvoor materialen gebruikt worden. Voor alle andere werken zoals intellectuele handelingen (diensten van landmeters, architecten…) of afbraakwerken of grondwerken (zoals saneringswerken of graafwerken) is deze voorwaarde niet van toepassing.

Btw voor ‘zelfstandige groeperingen’ treedt in voege  

Naar aanleiding van opmerkingen van Europa over de btw-regeling voor zelfstandige groeperingen (zogenaamde ‘kostendelende verenigingen’) heeft de federale regering gewerkt aan een versoepelde regeling. Die staat nu al in de wet, maar wordt voorlopig nog niet actief opgevolgd door de controleurs van de administratie. Begin 2019 staat de publicatie gepland. Dat komt omdat de administratie de kans wil bieden aan de beroepsgroepen die hier impact van ondervinden om zich eerst te informeren en zich in orde te brengen. Daarvoor wordt een FAQ opgesteld door de administratie. De actieve opvolging van de nieuwe wetgeving hangt samen met de publicatie van deze FAQ, die gepland staat voor het begin van 2019. Zelfstandige groeperingen houden hier best rekening mee door tijdig contact op te nemen met hun adviseurs. 

Laatste fase taxshift: minder personenbelasting voor zelfstandigen

De tarieven zelf wijzigen niet in het inkomstenjaar 2019. Wel wordt de bovengrens van de tariefschijf van 40% opgetrokken van 13.940 euro naar 14.330 euro (te indexeren). Dat betekent dat het belastbaar inkomen langer aan het tarief van 40% belast zal worden (in plaats van al onder de tariefschijf van 45% te vallen), waardoor je als zelfstandige minder personenbelasting moet betalen. Voor de overige tariefschijven wijzigt er niets.

Je ziet meer als UNIZO lid

Bent u reeds UNIZO-lid? Log dan in met uw UNIZO account. Anderzijds kan je een lidmaatschap aanvragen.