Gaan jouw medewerkers met vakantie? Hiermee moet je rekening houden!

vakantieregelingDoor de coronacrisis hebben vele werknemers hun verlof opgespaard voor het najaar. En dan is het opletten dat de continuïteit van jouw onderneming niet in het gedrang komt. Kan je jouw werknemers verplichten om hun verlof te spreiden? En wat als ze op vakantie gaan in het buitenland? Moeten ze dan in quarantaine? Welke zijn de huidige regels nu eigenlijk? We zetten alles op een rijtje.

"Ga nu al in gesprek over wettelijk verlof en verlofplanning"

Hr-dienstverlener Liantis lanceert een oproep om wettelijk verlof tijdig in te plannen, om later dit jaar problemen te voorkomen. Uit hun onderzoek op basis van de loongegevens van bij 200.000 werknemers blijkt dat in de eerste maanden van 2021 zowat de helft minder verlof werd opgenomen dan voor dezelfde periode vorig jaar. 

“In het eerste kwartaal van 2021 is er per werknemer gemiddeld 4,8 uur wettelijk verlof opgenomen. In de voorbije jaren lag dat aantal per werknemer dubbel zo hoog met 8,4 uur in 2019 en 8,2 uur in 2020. We zien dus duidelijk dat werknemers in het begin van dit jaar de kat uit de boom gekeken hebben en hun wettelijk verlof minder ingezet hebben”, aldus Matthias Debruyckere van Liantis. 

Daarom roept de Hr-dienstverlener jou en jouw medewerkers op om nu al  in gesprek te gaan over het wettelijk verlof en over de verlofplanning. Sparen al jouw werknemers hun verlof op voor het najaar, kan dat immers de continïteit van jouw onderneming in het gedrang brengen. Dat kan niet de bedoeling zijn, zeker wanneer de economie weer op volle toeren draait. Ook voor het mentaal welzijn van jouw werknemer is het beter om meerdere rustpunten doorheen het jaar in te plannen en niet alles in één keer op te souperen. Herinner je medewerkers er tijdens dat gesprek zeker nog eens dat wettelijk verlof niet kan overgezet worden naar 2022, maar voor 31 december dit jaar opgenomen moet worden.

Bron: Persbericht Liantis

Je medewerker keert terug van vakantie: Wat met quarantaine en testen?

Sinds 19 april zijn niet - essentiële reizen opnieuw toegelaten voor Belgen, maar dat betekent niet dat de andere verplichtingen die bij reizen komen kijken, ook afgeschaft zijn. Er is heel wat te doen over de verplichting om na terugkeer uit het buitenland in quarantaine te gaan. En wat betekent dat nu voor jouw werksituatie?

Minder dan 48 uur

 • Ben je minder dan 48 uur in het buitenland geweest, dan moet je niets doen, ook niet wanneer je uit een rode zone terugkeert.

 • Een werknemer die terugkeert naar België vanuit Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Verenigd Koninkrijk of India, valt niet onder deze uitzondering en zal altijd de test- en quarantaineregels moeten blijven respecteren.

Meer dan 48 uur

Ben je meer dan 48 uur in het buitenland geweest, dan moet je je aan volgende maatregelen houden:

 • Iedere reiziger moet een Passagier Localisatie Formulier (PLF) invullen, ongeacht de kleur van de zone waar je vandaan komt.
 • Werknemers die terugkomen uit een rode zone, moeten meteen in quarantaine gaan. Er moet ook een test worden afgenomen op dag één en dag zeven. Meer over terugkeer uit een rode zone.
 • Als jouw werknemer een kritische functie in een essentiële sector heeft, moet die in quarantaine (en heeft dus geen vrijstelling), maar heeft hij wel de toelating om de quarantaine te verlaten tijdens de ‘werkuren’. 
 • Voor grensarbeiders, transportwerkers of vervoeraanbieders, zeevarenden, sleepbootbemanning, loodsen en industrieel personeel tewerkgesteld in offshore-windmolenparken; Border Force Officers ... geldt een uitzondering. Zij moeten geen PLF-formulier invullen en ook niet verplicht testen.

Wat bij symptomen of hoogrisicocontact?

 • Bij symptomen, zet je jezelf in quarantaine en neem je contact op met jouw arts om je zo snel mogelijk te laten testen. Is de test positief, dan ga je in isolatie. 
 • Als je in contact bent gekomen met iemand die besmet was, hoef je niet automatisch in quarantaine. Dat zal enkel hoeven als je een 'hoogrisico' - contact bent. Hoog-risico contacten moeten 7 dagen in quarantaine en zullen twee keer getest worden: zo snel mogelijk na identificatie en op het einde van de quarantaine. Voldoe je niet aan die voorwaarden (langer dan 15 minuten contact op minder dan 1,5m), dan word je gezien als een 'laagrisico'-contact. 

Terugkeer uit het buitenland: welke regels gelden? Liantis: Opnieuw reizen, wat zijn de gevolgen? 

Je werknemer moet na vakantie in het buitenland in quarantaine. Wat nu?

Jouw medewerker had zijn vakantie misschien al geboekt vóór de regels rond de quarantaine en kan nu niet meer annuleren. Wat als hij dan toch in quarantaine moet na zijn vakantie? Als werknemers bij terugkomst uit een rode zone (die bij vertrek al rood was) niet kunnen telewerken, zullen zij geen tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen!

Je kan met je werknemers dan samen een akkoord zoeken over de opname van verlofdagen. Je kan dan met hem in onderling overleg wel andere opties overwegen als:

 • Inhaalrust voor overuren of resterend verlof opnemen tijdens die quarantainedagen;
 • Verlof van 2021 gebruiken wanneer de quarantaineperiode in 2021 valt;
 • Waar mogelijk toch (deeltijds) telewerk door andere taken te vervullen.

Zijn die opties niet mogelijk? Dan is het aan jouw medewerker om nu al met jou af te spreken welke 10 dagen hij eventueel onbetaald thuis zal zijn. Zo kan je tijdig zorgen voor eventuele vervanging. 

Terugkeer uit rode zone: dit zijn de verplichtingen voor jouw medewerkers

Ben je minder dan 48 uur in het buitenland geweest, dan moet je niets doen, ook niet wanneer je uit een rode zone terugkeert.

Passenger Locator Form

 • Iedereen die naar België reist, moet het Passenger Locator Form (PLF) voorafgaand hebben ingevuld.
 • Deze verplichting geldt niet als je met eigen vervoer naar België komt, en je minder dan 48u in het buitenland bent verbleven, of je minder dan 48 u in België blijft.
 • Kom je met eigen vervoer naar België voor langer dan 48u, en was je langer dan 48 in het buitenland, dan moet je dus wél een Passenger Locator Form invullen, behalve transportwerkers, vervoeraanbieders, grensarbeiders, ...

Quarantaine/testen

 • Was jouw medewerker langer dan 48 in een rode zone? Dan moet hij 10 dagen in quarantaine, en moet hij zich laten testen op dag 1 en dag 7 van de quarantaine. 
 • De volgende personen zijn eveneens vrijgesteld van de verplichting om in quarantaine te gaan en zich te laten testen bij aankomst, tenzij ze in contact zijn gekomen met een hoogrisicocontact: grensbewoners of grensarbeiders die reizen in deze hoedanigheid; vervoerspersoneel dat belast is met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel die reizen voor de uitoefening van hun functie; zeevarenden, de sleepbootbemanning, ...
 • Negeert jouw medewerker zijn quarantaineverplichting na terugkeer uit een rode zone? Dan mag jij hem de toegang tot jouw bedrijf ontzeggen. 

Lees meer over terugkeer uit rode zone Liantis: Wat als jij zelf in quarantaine moet?