Gebruik maken van een win-winlening tijdens deze coronacrisis?

De Vlaamse regering biedt de mogelijkheid om als vriend of familielid te investeren in een kmo via de Vlaamse win-winlening. In het kader van de coronacrisis werden de mogelijkheden uitgebreid. Voor ondernemers in Brussel bestaat er een gelijkaardige regeling.

Uitbreiding Vlaamse win-winlening

Vrienden en familie kunnen kleine en middelgrote ondernemingen een win-winlening verstrekken. Ze krijgen daarvoor in ruil een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. De ondernemer kan op die manier via een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven. Maar een aantal huidige voorwaarden voor de win-winlening zijn, zeker in crisistijden, minder aantrekkelijk. Het totaal aan te trekken bedrag is soms te laag en de looptijd is vaak te lang of net te kort. Daarom wordt de win-winlening nu aangepast.

  • Meer flexibiliteit in de looptijd: in plaats van een looptijd van 8 jaar, wordt het mogelijk te variëren van looptijd tussen 5 en 10 jaar.

  • De maximumbedragen worden aangepast: het maximum van 50.000 euro per kredietgever wordt opgetrokken tot 75.000 euro, het maximum van 200.000 euro per onderneming wordt opgetrokken tot 300.000 euro.

  • Ook voor kleine aandeelhouders (met maximum 5% van de aandelen) wordt het toegelaten om een win-winlening te verstrekken.

  • De rentevoet bedraagt nog steeds maximum de wettelijke rentevoet en minimum de helft van die rentevoet (1,75% voor 2020).

Leningen die aflopen in 2020 zullen ook nog vrijwillig met 2 jaar verlengd worden. Zo zullen ondernemingen de terugbetaling meer kunnen spreiden of uitstellen. Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum 10 jaar.

Alles over de uitbreiding van de win-winlening en de aanvraag

Vlaamse waarborg verhoogd

Als de kredietnemer niet kan terugbetalen in geval van faillissement bijvoorbeeld, is er in de plaats van 30% nu tijdelijk 40% overheidswaarborg. Dat geldt voor alle overeenkomsten die worden afgesloten tot en met 31 december 2021 voor de gehele looptijd. Daarna is er een overheidswaarborg van 30%.

Brusselse winwin lening (‘proxi-lening’)

Vanaf 15 oktober 2020 kunnen ook Brusselse ondernemers en particulieren beroep doen of gebruik maken van een winwin-lening, in Brussel ‘proxi-lening’ genoemd. Vrienden en familie kunnen dus kleine en middelgrote ondernemingen een win-winlening verstrekken en krijgen daar dan een belastingvermindering boor. Het Regeringsbesluit werd op 11 juni 2020 goedgekeurd. De uitvoeringsbesluiten zullen in de komende maanden worden afgewerkt. UNIZO verwacht dat de maatregel in september zeker operationeel zal zijn.

Via de Proxi-lening kan je als zelfstandige of zaakvoerder van een kmo met een economische activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een goedkope lening van maximum 250.000 euro voor een vaste termijn van 5 of 8 jaar aangaan bij een naaste, familielid of wie belangstelling heeft voor de activiteit... De rente bedraagt minimaal 0,875 % en maximaal 1,75.  

Je familielid of vriend mag per onderneming maximum 50.000 euro per boekjaar met een maximumgrens van 200.000 euro investeren en krijgt daarvoor een jaarlijks belastingkrediet van maximum 4% van het geleend bedrag tijdens de 3 eerste jaren en van 2,5% gedurende de resterende termijn van de Proxi-lening. Als jij die lening niet kan terugbetalen, heeft jouw kredietgever dankzij een eenmalig belastingkrediet recht op 30 % van het verschuldigd bedrag.

Bovendien wordt als tijdelijke maatregel voor 2020 en 2021 om de ondernemingen te helpen het hoofd te bieden aan de gevolgen van deze crisis het jaarlijks maximumbedrag per geldschieter tot en met 31/12/2021 verhoogd tot 75.000 euro terwijl het grensbedrag per kredietnemer opgetrokken wordt tot 300.000 euro.

Het Brussels Waarborgfonds staat in voor het beheer van de Proxi-lening.

Meer lezen over de Brusselse proxi-lening