Ook jij hebt recht op een gelijk pensioen!

Wist je dat zelfstandigen voor hetzelfde inkomen maar 66% van het pensioen van een werknemer krijgen? Nee? Wij wel. De reden hiervoor zou zijn dat zelfstandigen te weinig bijdragen betalen. Maar dat klopt niet. Zelfstandigen moeten dus recht krijgen op een gelijk pensioen. En we roepen iedereen op deze eis mee te ondersteunen. Lees even mee.

Het gemiddelde pensioen van een zelfstandige bedraagt 911 euro. Een werknemer krijgt 1.267 euro en een ambtenaar ruim 2.600 euro. Een alleenstaande zelfstandige heeft een maximumpensioen van 1.405,28 euro. Bij de werknemers is dat 2.390,76 euro.

Hoe komt dat?

In de eerste plaats omdat zelfstandigen tot 1984 een forfaitair pensioen kregen in plaats van een pensioen berekend op basis van het inkomen en de bijdragen die betaald zijn.

Ook het inkomen zelf speelt een rol. Zelfstandigen hebben over het algemeen een lager inkomen dan werknemers of ambtenaren. 

Maar de belangrijkste reden voor de lage pensioenen bij zelfstandigen heeft te maken met de zogenaamde correctiecoëfficiënten. Een pensioen wordt berekend op basis van het inkomen dat iemand gedurende zijn loopbaan heeft verdiend. Bij zelfstandigen wordt dat inkomen echter 'gecorrigeerd' (lees: naar beneden getrokken). Ze krijgen maar pensioen voor 66% van het inkomen waarop ze bijdragen hebben betaald. Bij de hoge inkomens wordt zelfs maar met 55% rekening gehouden. De reden voor die ongelijke behandeling zou zijn dat zelfstandigen minder sociale bijdragen betalen dan werknemers.  

Maar is dat wel zo?

Zelfstandigen betalen een sociale bijdrage van 20,5% op hun inkomen, terwijl voor een werknemer over het algemeen een werkgeversbijdrage van 25% en een persoonlijke bijdrage van 13,07% wordt betaald. De bijdragen bij de werknemers dienen echter om een veel uitgebreider stelsel van sociale zekerheid te financieren. Deze percentages geven dus een vertekend beeld. Als je enkel kijkt naar het deel van de bijdragen dat dient om het pensioen te financieren, ziet het plaatje er totaal anders uit.

Er ligt nu bewijs op tafel dat zelfstandigen in ruil voor hun sociale bijdragen minder pensioen krijgen dan een werknemer. Het ABC (Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut van de Zelfstandigen) maakte daarover een analyse (zie link naar het rapport beneden).

Bovendien zijn er heel wat gevallen waarin een zelfstandige meer sociale bijdragen betaalt dan een werknemer. Dat is zeker het geval voor zelfstandigen met een laag inkomen. De wereld op zijn kop!

Maak een einde aan deze onrechtvaardigheid!

UNIZO wil dat zelfstandigen gewaardeerd en rechtvaardig behandeld worden. Daarom vragen we een gelijkschakeling van de pensioenberekening voor zelfstandigen en werknemers.
Veel zelfstandigen liggen wakker van de vraag hoe ze hun oude dag zullen doorkomen. Het is tijd om daar een serieus antwoord op te geven.
 

Wil jij ook een gelijk pensioen?

 

  • Steun onze actie via Facebook! Like & share! #gelijkpensioen