Belangrijke wijzigingen aan de gerechtelijke reorganisatie in het kader van de coronacrisis

Sorry! Toegang tot deze pagina werd voorbehouden aan UNIZO leden.

Laatste aanpassing: 
17/06/2021

De coronacrisis heeft bijzonder zware gevolgen voor ondernemingen, voornamelijk voor KMO’s. Veel KMO’s kampen reeds met betalingsmoeilijkheden. Er wordt dan ook verwacht dat veel ondernemingen failliet zullen gaan. Om de gevolgen van de coronacrisis op dat vlak wat op te vangen, acht de Belgische regering het noodzakelijk om de toegang tot de procedure van de gerechtelijke reorganisatie te versoepelen. Ook zal het mogelijk worden om voorafgaand aan het openen van die procedure een “voorbereidend akkoord” te sluiten met schuldeisers. Wat er precies verandert, dat kan je hier lezen.

Onderstaande regels zijn in werking getreden op 26 maart 2021.

Ter herinnering…Wat is de gerechtelijke reorganisatie?

De gerechtelijke reorganisatie heeft als doel het faillissement te vermijden van ondernemingen die tijdelijke financiële moeilijkheden ondervinden. Die procedure laat toe om een minnelijk akkoord of collectief akkoord te sluiten met enkele of alle schuldeisers, of om de levensvatbare activiteiten van de onderneming over te dragen aan een andere onderneming.

Vanaf de aanvraag tot opening van de procedure (dus door de loutere neerlegging van het verzoekschrift) tot aan het moment dat de rechtbank de procedure opent of afwijst geniet je als schuldenaar-onderneming al van een belangrijke bescherming tegen je schuldeisers. Je kan dan niet meer failliet worden verklaard en je (on)roerende kunnen niet meer worden verkocht als gevolg van een uitvoerend beslag. Wordt de procedure van gerechtelijke reorganisatie daadwerkelijk toegekend, dan geniet je als schuldenaar-onderneming nog een uitgebreidere bescherming tegen je schuldeisers, tot op het moment dat de procedure afgesloten wordt.

Voor meer informatie over de procedure van de gerechtelijke reorganisatie klik hier.

 

1. Versoepeling van de toegang tot de procedure

Om de procedure gerechtelijke reorganisatie te openen, voorziet de huidige wetgeving dat er op het moment van de aanvraag een heleboel documenten moeten worden bezorgd aan de rechtbank (via de online applicatie RegSol). Bijvoorbeeld: de twee recentste jaarrekeningen, boekhoudkundige staat die actief en passief weergeeft, resultatenrekening die maximum drie maanden oud is, een begroting met een schatting van inkomsten en uitgaven voor de duur van de gevraagde opschorting,… De hele lijst van benodigde documenten kan je hier terugvinden. Op dit moment is het zo dat de rechter je aanvraag om de procedure van gerechtelijke reorganisatie te openen moet afwijzen als je zelfs al één document uit de lijst niet toevoegt.

Daar wil de wetgever nu komaf mee maken.

  • De sanctie dat de rechter je verzoek moet afwijzen indien slechts één document ontbreekt, wordt geschrapt.
  • Daarnaast wordt voor bepaalde documenten (bv. de boekhoudkundige staat of de begroting met een schatting van inkomsten en uitgaven) voorzien dat zij ten laatste twee dagen voor de zitting waarop de rechter oordeelt over de opening van de procedure gerechtelijke reorganisatie, moeten worden ge-upload in RegSol. Indien zelfs dat niet lukt, dan moet je een document toevoegen waarin je de redenen uitlegt waarom de documenten niet bezorgd konden worden.

Kortom, het is dus niet meer noodzakelijk dat de documenten aan de rechtbank worden bezorgd op het moment dat je de opening van de procedure aanvraagt. Let wel: De rechter kan natuurlijk enkel oordelen of je voldoet aan de voorwaarden om een procedure gerechtelijke reorganisatie te openen indien hij voldoende documenten heeft!

De versoepelingen waren initieel van toepassing tot 30 juni 2021, maar zijn recent verlengd tot 16 juli 2022.

Opgelet!

  • De versoepeling van de toegang tot de procedure heeft niet als gevolg dat de slaagkansen van de procedure vergroot worden. Er moet namelijk nog steeds een haalbaar financieel afbetalingsplan overeengekomen kunnen worden met schuldeisers (waar het feit dat de procedure nu gemakkelijker geopend kan worden, geen invloed op heeft);
  • De procedure mag niet gebruikt worden om een faillissement uit te stellen! Het is dus uit den boze om deze procedure lichtzinnig op te starten, indien je weet dat er geen slaagkansen meer zijn om je onderneming te redden. Zoals een recent vonnis van de rechtbank van Dendermonde heeft aangetoond, lopen bestuurders in dat geval het risico om aansprakelijk gesteld te worden (op basis van zgn. “wrongful trading”).

Begeleiding nodig bij het opstarten van een procedure gerechtelijke reorganisatie? Contacteer dan uw advocaat of Dyzo.

2. De mogelijkheid om een “voorbereidend akkoord” te sluiten met enkele of alle schuldeisers

De nieuwe wet voorziet ook de mogelijkheid om, naar het voorbeeld van de Amerikaanse “pre-packaged bankruptcy procedure”, met bijstand van een gerechtsmandataris een voorbereidend akkoord (afbetalingsplan) te sluiten met enkele of alle schuldeisers.

Het afsluiten van zo’n voorbereidend akkoord gebeurt voorafgaand aan het openen van een procedure van gerechtelijke reorganisatie. Wanneer een dergelijk akkoord wordt bereikt, wordt kort daarna de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend zodat de rechter het akkoord/afbetalingsplan (op korte termijn) bindend kan verklaren voor alle schuldeisers.

Waarom voorziet de wetgever dit nu? Het openen van een procedure gerechtelijke reorganisatie door een onderneming wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wetgever is van oordeel dat, omwille van de negatieve publiciteit die gepaard gaat met die publicatie, niet veel ondernemingen een beroep doen op die procedure. De nieuwe wet voorziet daarom dat er al over een afbetalingsplan kan onderhandeld worden vooraleer de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend wordt (om negatieve publiciteit te vermijden). Wanneer zo’n akkoord bereikt is en de procedure van gerechtelijke reorganisatie kort daarna geopend wordt, dan wordt de bekendmaking van de problemen van de onderneming door de publicatie in het Belgisch Staatsblad onmiddellijk gevolgd door een voorstel van oplossing.

Als je een voorbereidend akkoord onderhandelt met je schuldeisers, wordt dat dus niet bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het gevolg daarvan is ook dat er, in tegenstelling tot wanneer er een procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend, geen automatische bescherming is tegen schuldeisers! Schuldeisers kunnen dus nog steeds hun onbetaalde facturen proberen invorderen of dagvaarden in faillissement. Dat kan de onderhandelingen natuurlijk serieus doorkruisen want zoals gezegd, moeten niet alle schuldeisers in de voorafgaande onderhandelingen betrokken worden. Het risico bestaat dan ook dat schuldeisers die geen weet hebben van het feit dat er een afbetalingsplan wordt onderhandeld, toch nog proberen dagvaarden in faillissement of onbetaalde facturen zullen proberen invorderen. De wetgever voorziet daarom dat de gerechtsmandataris aan de voorzitter van de rechtbank kan vragen om m.b.t. bepaalde schuldeisers “voorwaarden en termijnen” te vragen bv. een verbod op dagvaarden in faillissement of tenuitvoerlegging van een beslag.

De mogelijkheid om een voorbereidend akkoord te sluiten was initieel van toepassing tot 30 juni 2021, maar die datum is recent verlengd tot 16 juli 2022.

3. Fiscale vrijstelling voor schuldeisers die kortingen geven op vorderingen op hun schuldenaar in gerechtelijke reorganisatie

Indien schuldeisers kortingen (zgn. "waardeverminderingen en voorzieningen") toekennen op de schuldvordering(en) die zij hebben op hun schuldenaar in gerechtelijke reorganisatie, kunnen zij daar een fiscale vrijstelling voor krijgen gedurende de belastbare tijdperken tot de volledige tenuitvoerlegging van het plan of van het minnelijk akkoord of tot het sluiten van de procedure gerechtelijke reorganisatie. 

Meer over: Onderneming in moeilijkheden, WCO

Je ziet meer als UNIZO lid

Deze inhoud is enkel voor UNIZO-leden, of word nu lid.

Je ziet meer als UNIZO lid

Bent u reeds UNIZO-lid? Log dan in met uw UNIZO account. Anderzijds kan je een lidmaatschap aanvragen.

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!