Goede afspraken maken goede vrienden

Denk op voorhand al eens na over welke vorm je bedrijf aanneemt na de overdracht. Door vooraf goede afspraken te maken over de bedrijfsstructuur en het bestuur, vermijd je problemen achteraf en creëer je vertrouwen.  

Dat is onontbeerlijk wanneer na de overname familieleden samenwerken. Of wanneer de opvolger het eigendom deelt met familieleden die niet in het bedrijf actief zijn. 

Hoe hou je een familiebedrijf samen? Hoe krijg je de neuzen in dezelfde richting en voorkom je spanningen en conflicten? Heb je meerdere kinderen, waarvan er een aantal binnen het bedrijf actief zijn en andere niet? 

Een familiaal charter legt de spelregels vast. Dankzij de nieuwe erfwet, die sinds september 2018 van kracht is, heb je heel wat mogelijkheden om je nalatenschap vooraf goed te regelen. Met inbegrip van je bedrijfsoverdracht en in overleg met alle betrokkenen. 

Daarnaast is het een aanrader om een familieraad op te richten, waarbij je in een open sfeer en op geregelde tijdstippen de zaken bespreekt.

 Wist je dat UNIZO je ook hiermee kan verder helpen? Onze ervaren UNIZO-adviseurs begeleiden je in alle stappen bij de overdracht van je onderneming.

Ontdek onze persoonlijke begeleidingen.