Graduaatsopleidingen

Wat zijn graduaatsopleidingen?

Graduaatsopleidingen zijn 2-jarige praktijkgerichte opleidingen binnen het hoger onderwijs, waar er minstens een derde van de opleiding ingevuld wordt door werkplekleren. Die invulling zal per opleiding en per hogeschool verschillen. Over het algemeen worden er:

  • In de eerste semesters met name gesimuleerde werkomgevingen, gastlessen en bedrijfsbezoeken voorzien - wat wij hier toelichten onder Overige vormen van samenwerking met opleidingsinstellingen.
  • In latere semesters – wanneer de graduaatsstudenten al wat kennis en vaardigheden hebben opgedaan - vaker stages georganiseerd.

De graduaatsopleidingen bevatten een beperktere theoretische leerstof ten opzichte van professionele bachelors. Ze zijn sterk gericht op het uitvoeren van praktische oplossingen en focussen op een beroep.

Vroeger werden graduaatsopleidingen HBO5 genoemd en veelal op Centra voor Volwassenonderwijs aangeboden.

Wie is de lerende?

Om te starten dient de lerende een diploma secundair onderwijs (of equivalent) te hebben behaald. De doelgroep van graduaatsopleidingen is heel breed. Vanwege het praktijkgerichte karakter spreken ze verschillende mensen aan, bijvoorbeeld:

  • Jongeren die net het secundair onderwijs hebben afgerond en bewust kiezen voor een praktijkgerichte vervolgopleiding.
  • Studenten die voor een praktijkgerichte opleiding met een sterke connectie met het werkveld gaan.
  • Werkzoekenden die zich door een graduaatsopleiding willen kwalificeren voor een baan.
  • Volwassenen die in een andere sector willen gaan werken en zich via de graduaatsopleiding herscholen.

De graduaatsstudent kan dus een jongere zijn die recent van het secundair onderwijs komt maar ook een volwassene die al werkervaring heeft.

Wat kan je als ondernemer verwachten van graduaatsopleidingen?

Als ondernemer kun je op verschillende manieren meedoen aan het deel werkplekleren bij een graduaatsopleiding.

Zoals gezegd kan een graduaatsstudent iemand zijn die nog maar pas van het secundair onderwijs af is of een volwassene die al werkervaring heeft. Graduaatsopleidingen zijn zeer praktijkgericht, je kunt dus verwachten dat de lerende een overeenkomende houding zal hebben. Maar – zoals altijd bij werkplekleren – de lerende is geen standaard werknemer maar iemand in opleiding die begeleiding nodig heeft.

Verwacht dus zeker: enthousiaste reacties, verrassende vragen en een inkijkje in het arbeidspotentieel van morgen.

Welke stappen om te starten?

Bekijk of er een hogeschool in jouw regio is die graduaatsopleidingen aanbiedt in jouw sector. Neem contact op met de hogeschool en bespreek de mogelijkheden. Vaak is er een pagina op de website 'voor bedrijven' of 'samenwerking met het onderwijs'.

Er is geen vereiste van een mentoropleiding.

Afhankelijk van de vorm van werkplekleren sluit je een overeenkomst af met de hogeschool en/of een graduaatsstudent.

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn afhankelijk van de vorm van werkplekleren. Over het algemeen kost de begeleiding van de lerende tijd. Ook het voorbereiden van een bedrijfsbezoek, gastles of het stellen van een opdracht kosten tijd. 

Wat zijn de financiële stimulansen?

Er zijn geen financiële stimulansen voor ondernemers die meedoen aan het deel werkplekleren bij een graduaatsopleiding.

Je zult door de samenwerking met de hogeschool wel de algemene voordelen ervaren: zoals een uitbreiding van je netwerk en naamsbekendheid, het kunnen binnenhalen van talent en eventueel besparingen op rekruteringskosten. 

 

Meer info: Aanwerven, Stage, Werkplekleren, Jongeren opleiden op werkvloer