Handelsvoorstellen en externe dienstverlening

Wil je ook graag een handelsvoorstel laten opnemen, contacteer ons via internationaal@unizo.be.

Dit Spaanse bedrijf  ORIENTLINK biedt managementdiensten aan Belgische importeurs / distributeurs van kwaliteitsvolle Spaanse voedings- en drankenproducten om uit te breiden naar de Belgische, Nederlandse en Noord-Franse markten. Geïnteresseerde ondernemers of bedrijven kunnen contact opnemen met de heer Carlos SECO (e-mail: carlos.seco@orientlink.es).

Publicatie: 02/2021

Handelsvoorstel uit Hong Kong
Ondernemers of fabrikanten die grote hoeveelheden Arabische gom (Hashab en Talha) willen aankopen kunnen terecht bij Liquid Gold Development Company. De firma in kwestie kan leveringen verzorgen van maximaal 220 MT (10 containers). Voor meer informatie kan direct rechtstreeks in het Engels (!) contact opgenomen worden met Dr. Peter Tsz Kit Pang.
Behalve eindklanten verwelkomt Dr. Pang ook potentiële partners voor samenwerking rondom de distributie van Arabische gom.
Met het oog op de Chinese markt is Dr. Pang ook geïnteresseerd in de invoer van gerst en zonnebloemmeel (voor de productie van dierenvoeder). Ondernemers die deze producten in grote hoeveelheid kunnen aanleveren maar die meer gedetailleerde informatie nodig hebben, mogen ook altijd rechtstreeks in het Engels (!) contact opnemen met Dr. Pang.

Publicatie: 01/2021

 

We moeten ons voorbereiden op de post-COVID-19-periode en voor sommigen is een zakenreis naar China zeer dringend.
Wist je dat ondernemers die naar China willen reizen voor hun visumaanvraag, tegen een kleine vergoeding, beroep kunnen doen op de dienstverlening van de Vereniging België-China
Deze dienstverlening bestaat onder meer uit:

  1. Bepaling en bespreking of de aanvrager in aanmerking komt voor het beoogd visum.
  2. Informatieverschaffing over de nodige documenten en ‘Stap voor stap‘ procedure van de online-visumaanvraag op website van het Visa-Centrum van de Chinese ambassade (CVAC). 
  3. Grondig nazicht van  aanvraag en documenten op volledigheid en geldigheid.
  4. Afspraken boeken bij het CVAC in Brussel voor aflevering van h et aanvraagdossier. (De aanvrager dient enkel aanwezig te zijn op het CVAC voor de afname van vingerafdrukken)
  5. Afhaling van het paspoort met visum bij het CVAC, zodra het klaar is. 
  6. Desgewenst aangetekend versturen van het paspoort naar het adres van keuze. 
  7. Opvolging van de vervaldatum van het nieuw bekomen visum via rappels. 

Wie geïnteresseerd is in meer details mag van maandag tot vrijdag tijdens de werkuren contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging België-China (sec@belchin.be). 

Publicatie: 02/2021

"De zoekertjes die hierboven worden geplaatst vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de aanbieder van het zoekertje. UNIZO geeft geen enkele aanbeveling, waardeoordeel of garantie over de inhoud van het zoekertje, noch over de dienstverlening of producten die in het zoekertje worden aangeboden. UNIZO kan er derhalve ook niet voor verantwoordelijk worden gesteld.”