Heb je recht op betalingsuitstel van je krediet en/of op een overbruggingskrediet wegens corona?

Om te vermijden dat bedrijven in grote betalingsmoeilijkheden komen, bereikten de overheid en de banksector een akkoord over de betaling van kredieten en nieuwe kredieten. Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn hypothecaire leningen en ondernemingskredieten.

Hoe lang is dat uitstel precies? En aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 

Update 4 februari

De banken geven gehoor aan de UNIZO-vraag om bijkomend uitstel van betaling te verlenen voor je ondernemingskrediet(en). Normaal liep die mogelijkheid tot 31 maart, maar nu al wordt een verlenging van uitstel van betaling van je kapitaalaflossingen voorzien tot 30 juni 2021. Je kan hiervan in elk geval gebruik van maken als je bedrijf gezond is. Indien dat niet zo is, bekijkt je bank het geval per geval. Er zal jou door je bank ook geen administratie- of dossierkosten worden aangerekend.

De aanvraag voor betalingsuitstel dient wel ten laatste worden gedaan eind maart.

  • Er blijft een maximale termijn van betalingsuitstel van 9 maanden gelden. Heb je de voorziene maximale termijn van 9 maanden betalingsuitstel reeds bereikt, maar is je bedrijf financieel gezond, dan engageren de banken zich om extra betalingsuitstel te verkrijgen tot 30 juni 2021.
  • Ook andere oplossingen ter ondersteuning van de bedrijven, blijven steeds mogelijk en zullen dossier per dossier bekeken worden, in overleg met de klant. 
  • Er zullen geen administratie- of dossierkosten worden aangerekend.

Meer weten? Lees dan de engagementen van de bankenfederatie Febelfin. Wil je hiervan gebruik maken? Raadpleeg dan zeker je bank!

Meer info: Corona
Thema: Actueel