Herstartlening

Heb jij te weinig liquide middelen om stock aan te kopen? Kan je de herstart van jouw onderneming niet alleen dragen? Dan zal je beroep kunnen doen op de herstartlening, van zodra die operationeel wordt.

Met die lening, die dankzij UNIZO in het leven werd geroepen, hopen we jou te kunnen helpen bij het herstarten van jouw onderneming. En hopen we jou wat extra zuurstof te geven om opnieuw te kunnen doen waar je goed in bent: ondernemen.

Is jouw zaak in Brussel gevestigd? Dan heb je recht op de overwinteringslening.

Voor wie?

 • Ondernemingen met te weinig liquide middelen voor aankoop stocks.
  • Bv. modesector aankoop nieuwe stocks na slechte solden.
  • Bv. horeca voor aankoop voorraden als heropstart er komt.

Welk soort lening?

 • Lening met 1% rente.
 • Loopt afhankelijk van hoogte geleende bedrag op 2 of 3 jaar.
 • Terugbetaling dient pas te gebeuren vanaf 12de maand.

Welke voorwaarden?

 • Minimumlening is 10.000 euro
 • Voor leningen tot 50.000 euro kan te ontlenen bedrag maximaal 80% van de aankopen voor herstart bedragen en is looptijd 24 maanden.
 • Voor leningen van meer dan 50.000 euro kan te ontlenen bedrag maximaal helft van aankopen voor herstart bedragen en is looptijd 36 maanden.
 • Enkel voor ondernemingen die intrinsiek gezond waren voor de crisis!

Hoe aanvragen?

Hoe en wanneer de herstartlening kan aangevraagd worden, is nog niet duidelijk. Zodra dit mogelijk wordt in de praktijk, verneem je dit via de UNIZO-kanalen.