Herstartlening

Heb jij te weinig liquide middelen om stock aan te kopen? Kan je de herstart van jouw onderneming niet alleen dragen? Dan kan je vanaf nu een beroep doen op de herstartlening.

Heb jij te weinig liquide middelen om stock aan te kopen? Kan je de herstart van jouw onderneming niet alleen dragen? Dan kan je vanaf nu een beroep doen op de herstartlening.

Met die lening, die dankzij UNIZO in het leven werd geroepen, hopen we jou te kunnen helpen bij het herstarten van jouw onderneming. En hopen we jou wat extra zuurstof te geven om opnieuw te kunnen doen waar je goed in bent: ondernemen.

Is jouw zaak in Brussel gevestigd? Dan heb je recht op de oxygen-lening.

Voor wie?

 • Ondernemingen met te weinig liquide middelen voor aankoop stocks.
  • Bv. modesector aankoop nieuwe stocks na slechte solden.
  • Bv. horeca voor aankoop voorraden als heropstart er komt.

Welk soort lening?

 • Lening met 1% rente.
 • Loopt afhankelijk van hoogte geleende bedrag op 2 of 3 jaar.
 • Terugbetaling dient pas te gebeuren vanaf 15de maand.

Welke voorwaarden?

 • Elke onderneming kan maximaal twee leningen krijgen.
 • Minimumlening is 10.000 euro, maximum is 750.000 voor de twee leningen samen.
 • Het maximum dat je kan lenen is ook begrensd tot 25% van de aankopen handelsgoederen in 2019.
 • Voor leningen tot 50.000 euro wordt 80% van het bedrag op de aanvaarde voorgelegde facturen als lening aanvaard.
 • Voor leningen boven de 50.000 euro wordt voor het gedeelte van de lening dat die 50.000 euro overschrijdt, 50% van het bedrag op de aanvaarde facturen als lening aanvaard.
 • Enkel voor ondernemingen die intrinsiek gezond waren voor de crisis!

Hoe aanvragen?

De herstartlening kan aangevraagd worden via de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Op vraag van UNIZO werd de maatregel verlengd: je kan nu een aanvraag doen tot 30 september, 12u. Op die manier kan je dus ook de wintercollectie via dit instrument aankopen.