Het kmo-rapport (editie januari 2020)

Een beeld van de financieel-economische evolutie van de Belgische KMO’s.

Het aantal kmo’s in België is in 2018 andermaal naar een recordhoogte gestegen. 

In de elfde editie van het kmo-rapport schetsen Graydon, UCM en UNIZO een gedetailleerd beeld van de financieel-economische evolutie en de huidige situatie van de Belgische KMO’s met maximaal 49 werknemers.Ze schetsen er elk jaar een gedetailleerd beeld mee van de financieel-economische evolutie en de huidige situatie van de Belgische KMO’s met maximaal 49 werknemers. Dit rapport focust zich op de periode 2009-2018 en baseert zich op jaarrekeninggegevens voor de cijfermatige inzichten. 

Deze studie is een houvast voor elke ondernemer die zich wil benchmarken met andere KMO’s binnen een specifieke sector of binnen de totale populatie in Vlaanderen, Brussel of Wallonië. Daarnaast is het rapport een informatiebron voor iedereen de financieel-economische gezondheid van de Belgische KMO’s van naderbij wil bekijken en opvolgen.

Inhoud van het rapport

  • Kmo in cijfers (aantal in België en gewesten, verdeling volgens leeftijdscategorie, sector, enz.)
  • Financiële ratio’s van kleine en middelgrote vennootschappen (graad van financiële onafhankelijkheid, FiTo®-meter
  • Financieel-economische gegevens van kleine en middelgrote vennootschappen (bedrijfsresultaat, eigen vermogen, investering,enz.)

Wil je het volledige rapport downloaden?

Ben je lid van UNIZO, check dan het rapport op deze pagina (eerst inloggen).