Hoe krijg ik nieuwe zuurstof in mijn onderneming?

Net zoals een mens, heeft ook een onderneming zuurstof nodig om te kunnen functioneren en optimaal te draaien, weliswaar onder een andere vorm. Hieronder geven we je dan ook een aantal tips mee om zelf voor die nieuwe adem te zorgen.

1 Zorg dat je onderneming levensvatbaar is

De levensvatbaarheid van een onderneming beperkt zich niet enkel tot een analyse van de cijfers van je onderneming. Levensvatbaarheid gaat veel breder dan dat. Het gaat over:

  • Is er een markt voor mijn product/dienst?
  • Weet ik wie mijn klanten zijn én wat hun interesses, noden en problemen zijn?
  • Investeer ik in zaken die winst opleveren?
  • Zijn de mensen bereid om mijn product/dienst te kopen omdat ze er de toegevoegde waarde van in zien?
  • Via welk kanaal bied ik mijn product/dienst aan?
  • Hoe ambitieus en gedreven ben ik?
  • Hoe werk ik na downs weer naar ups toe?

Al deze antwoorden bepalen mee het succes van een onderneming.

2 Leg de basis met een stevig ondernemingsplan

Eigenlijk gaat het hierboven stuk voor stuk over de onderdelen waarmee een ondernemingsplan, de basis van een onderneming, wordt opgebouwd. In dit plan worden namelijk alle bouwstenen gelegd die mee het succes bepalen van een onderneming. Het is dan ook van belang voldoende tijd te nemen om zo’n plan op te stellen en/of verder uit te diepen. Bij vele ondernemers zit dit plan vaak al ‘uitgewerkt’ in hun hoofd, maar door het neer te schrijven wordt het concreter, kan je zaken gaan aftoetsen of kan je je laten challengen door derden, zoals bijvoorbeeld onze ondernemerscoaches.

Ook als de zaken minder goed gaan, is het een slimme zet om je ondernemingsplan er weer bij te nemen. Zo zorg je voor een duurzaam businessmodel, dat wendbaar is wanneer het nodig is en waarbij je perfect de stand van zaken kan evalueren en vervolgens gericht gaat bijsturen.

Een tool als het Business Model Canvas helpt je hier ook bij. Deze tool is er niet enkel voor starters, maar kan ingezet worden voor elke ondernemer die zijn onderneming onder de loep wil nemen.

3 Stel je vervolgens flexibel op en werk aan een actieplan

Wanneer we uit de huidige coronacrisis komen, zullen heel wat sectoren er niet meer hetzelfde uitzien als voordien. Als ondernemer zal je meer dan ooit je vaardigheden zoals flexibiliteit, aanpassingsvermogen, creativiteit… ten volle in de strijd moeten gooien. Het zal namelijk niet gewoon terug overgaan zijn op de ‘business as usual’. Neen, je zal ‘agile’ (= wendbaar/lenig) moeten zijn in je manier van denken, werken en organiseren.  Je zal als het ware snel en efficiënt moeten inspelen op veranderingen in de buitenwereld.  Kan je hierbij hulp gebruiken? Lees  hier hoe wij je kunnen helpen.

Dit alles is precies de reden waarom het verstandig is om, zeker in die sectoren die zwaar gehavend uit de crisis zullen komen, opnieuw een ondernemingsplan op te maken of in ieder geval te zorgen voor een duidelijk actieplan. Hierin zal je extra aandacht moeten hebben voor

  • Je kostenstructuur: waarop kan je besparen? Op welke steunmaatregelen kan je beroep doen?
  • Welke post-corona problemen zie je ontstaan in je markt? En hoe kan je daar op inspelen?
  • Het top of mind blijven bij je klanten in functie van customer centricity is hier ook zeer belangrijk!

4 Laat je ondersteunen en begeleiden

Schakel vervolgens een neutraal klankbord in en onderzoek hoe je kan inspelen op de veranderde situatie. En tracht zo om als ondernemer sterker uit deze crisis te komen.

Bel of mail ons via de Ondernemerslijn en wij bekijken samen met jou wat de meest geschikte begeleiding is afgestemd op jouw noden en vragen.

Ontdek onze begeleidingen

Ontdek onze lerende netwerken

Alles weten over de impact van corona op jouw onderneming?

Check onze coronapagina