HOUD ONZE ECONOMIE NIET OP SLOT!

De exitstrategie die het Overlegcomité vorige keer beloofde, moet er nu vrijdag ook effectief komen! Want jullie gaan hieraan kapot. Uitstel tot na Pasen, laat staan tot na de zomer wordt de dood van heel veel bedrijven tot bijna complete sectoren.

De beloofde exitstrategie moet er nu komen!

We zitten qua besmettingsgraad al drie maanden op een plateau. Het is tijd voor verantwoorde versoepelingen, stapsgewijs en met de nodige veiligheidsprotocollen, maar we dringen in elk geval aan op een concreet tijdspad voor de resterende gesloten sectoren.

Na de heropstart van de niet-medische contactberoepen op 1 maart moeten ook de horeca, bepaalde events... op korte termijn kunnen heropstarten met op zijn minst al snel activiteiten in open lucht.

Waarna ook binnenactiviteiten, mits strikte protocollen, weer mogelijk moeten worden. We rekenen op een ingevulde kalender voor dit voorjaar, voor de feestzalen en cateraars, de beurzen, de fitnesscentra, de pretparken en toeristische attracties...

Veiligheid is belangrijk maar doorgeslagen risico-aversie is niet het juiste antwoord. Onze economie is de fundering van onze goede gezondheidszorg. De ene kan niet zonder de andere. Daarom moeten we het evenwicht nu herstellen. Momenteel worden veel van van jullie door de maatregelen in het faillissement gedreven, waarbij niet alleen jullie levenswerk, maar ook spaargeld verliezen en met schulden achterblijven die jullie de rest van hun leven zullen afbetalen. Ook dat is een gevolg van covid. En dat moet de overheid nu veranderen!

We verwachten van het Overlegcomité nu vrijdag ook een aantal algemene correcties en versoepelingen, zoals het ondubbelzinnig bevestigen van de heropstart van de ambulante handel op straat en het recht om met meer dan één persoon te gaan winkelen.

UNIZO vraagt:

  • Concreet perspectief voor de horeca, bepaalde events...
  • Nadien moeten ook binnenactiviteiten, mits strikte protocollen, opnieuw mogelijk zijn: feestzalen, cateraars, fitnesscentra...
  • Bevestiging van de heropstart ambulante handel op straat.
  • Het recht om met meer dan één persoon te gaan winkelen.

UNIZO wil elke ondernemer een stem geven!

Wij willen je stem als ondernemer luider laten klinken en sterker laten doorwegen in het beleid. Daarom is jouw steun als lid extra belangrijk. Zo kunnen we onze slagkracht vergroten en harder met onze vuisten op ministeriële tafels slaan.

Ik steun UNIZO om op te komen voor mijn belangen!