UNIZO over rapport CRB: Indexsprong noodzakelijk om loonkosten weer in de pas te krijgen

Daling loonkostenhandicap goede zaak
Echte loonkostenhandicap niet uit oog verliezen
 
De loonkostenhandicap in België tegenover onze 3 buurlanden daalde ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit een reeks tabellen die de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) vandaag bekend maakte in aanloop naar zijn jaarlijkse technisch verslag.

De CRB raamde de opgebouwde handicap sinds 1996 op 3,8% voor dit jaar. Door de loonblokkering zou deze handicap evenwel terugvallen tot 2,9%. Traditioneel geven de CRB-cijfers ook een inschatting van de loonkostevolutie in de 3 buurlanden voor de komende 2 jaar. Voor 2015-2016 voorziet de CRB een stijging van 4,4 % van de uurloonkosten in de buurlanden voor de globale economie. De CRB overschat evenwel deze evolutie op basis van de beschikbare internationale cijfers met gemiddeld 1%. Dit betekent dat het realistischer is te verwachten dat de loonkosten in de buurlanden met ongeveer 3,4% zullen stijgen de komende 2 jaar. Rekening houdend met het feit dat, ondanks de indexsprong en de loonblokkering, de lonen in België met minstens 0,3% zullen stijgen, zou dit betekenen dat ons land er eind 2016 eindelijk zal slagen in de in 1996 vastgestelde doelstelling te halen: namelijk zorgen dat de loonkostenhandicap tov onze buurlanden niet verder stijgt. UNIZO onderstreept dat dit een goede zaak zou zijn. "De verbeterde competitiviteit van onze bedrijven kan dan ook leiden tot het creëren van meer werkgelegenheid. Voorwaarde is evenwel dat de regering de komende 2 jaar het orthodoxe loonkostbeleid aanhoudt". Unizo waarschuwt in dat kader voor insinuaties dat er plots marge zou zijn om de loonkosten opnieuw te laten stijgen of dat de indexsprong niet nodig zou zijn. Unizo benadrukt ook dat er zelfs na deze inspanningen nog een aanzienlijk loonkostenverschil blijft met de buurlanden, zeker met Duitsland en zeker voor arbeidsintensieve en productiesectoren. "Daarom blijven de geplande loonlastenverlagingen voor de lagere en de gemiddelde lonen absoluut noodzakelijk", aldus UNIZO.
 
Volgens Eurostat kost een uur arbeid in België gemiddeld 38 euro. Het gemiddelde uurloon in de eurozone bedraagt 29,3 euro. Voor de industrie bedraagt een uurloon in België gemiddeld 42 euro. In Duitsland, Frankrijk en Nederland - onze belangrijkste concurrenten - gaat dat over respectievelijk 36,1 euro, 36,1 euro en 33,3 euro.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerster Sanderijn Vanleenhove
T 02/212.25.44 - M 0479/44.50.78 - E-mail: sanderijn.vanleenhove@unizo.be

Een ondernemersvraag? Bel de UNIZO Ondernemerslijn T: 02 21 22 678 | ondernemerslijn@unizo.be