Ik ben zelf ziek. Waar heb ik recht op?

Bij ziekte heb je recht op ziekte-uitkeringen via je ziekenfonds.

  1. Consulteer je huisarts zo snel mogelijk telefonisch. Vraag jouw huisarts om onmiddellijk het ‘getuigschrift arbeidsongeschiktheid’ in te vullen en te ondertekenen. Het is belangrijk dat je arts het juiste formulier gebruikt, hij kan dit downloaden en afdrukken van de website van je ziekenfonds.
  2. Stuur het door je arts ingevulde getuigschrift met de post naar je ziekenfonds. Steek het getuigschrift nooit zelf in de brievenbus bij je ziekenfonds, want het ziekenfonds heeft de datumstempel van de post nodig.
  3. Je ziekenfonds betaalt je een ziekte-uitkering, op voorwaarde dat je minstens acht dagen arbeidsongeschikt bent. In dat geval ontvang je vanaf de eerste dag een uitkering.

Ben je gedwongen om je zaak te sluiten of lijd je inkomstensverlies, ook dan heb je recht op heel wat steunmaatregelen

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

Meer info: Corona
Thema: Actueel