"Ik zie de coronacrisis eerder als opportuniteit"

Dirk van Vice Verda - specialist in groendak, groengevel en tuin - blijft niet bij de pakken zitten. Volgens het motto 'never waste a good crisis' zet hij nu nog meer in op producten op maat, particuliere klanten en digitalisering. Dit is zijn verhaal.

“Toen corona ineens voor de deur stond en de eerste lockdown werd afgekondigd, was onze eerste vraag: ‘wie zal dat betalen’? VIce Verda is dankzij haar klantenportfolio aan de slag kunnen blijven. Weliswaar op een aangepast ritme en met een ander soort - coronaproof - projecten. We konden dus aan de slag blijven.

"Een businessmodel moet toch sowieso crisisproof zijn?"

 

Daardoor deden we op geen enkele steunmaatregel een beroep. We hebben immers de intrinsieke overtuiging dat een businessmodel crisisproof moet zijn. Het was dus aan ons om tijdens deze crisis te bewijzen dat ons model dat ook is. Meer nog, we maken ons sterk dat een (corona)crisis opportuniteiten biedt. We zetten bijvoorbeeld nog meer in op ons B2C-klantenprofiel, door digitale communicatie mét content waardoor we een verruiming van onze community konden realiseren."

"Door scherper dan ooit in te zetten op een eigen visie binnen een veranderend maatschappelijk kader (ecologie – circulair ondernemen – climate change) zijn wij ervan overtuigd op eigen kracht en tempo aan de toekomst te blijven werken: er zijn meer bedreigingen, maar evenzeer meer opportuniteiten. En mits goede relaties met onze ‘stakeholders’ – jawel ook onze leveranciers, de banken, de ‘klant en diens stem’- mikken we op een nog stevigere fundamenten.

Het ‘partner-in-life’-idee staat bij Vice Verda voorop, met het delen van gemeenschappelijk waarden en zelfs normen: en dat is voor ons een kentering gebleken in coronatijden. Uiteindelijk is er slechts een beperkte aanwas gebleven van goede bedoelingen en voornemens (denk aan het fileleed vanaf augustus). De ‘mens vervalt in oude gewoonten’, maar het is meer dan ooit tijd voor anders leven, anders werken en samenleven! Digitalisering zal daaraan bijdragen, maar zal ook de menselijke factor nog onderscheidender maken!

Conclusie: een business model moet toch in staat zijn om een moeilijke periode te overbruggen, zonder instant hulp van derden (lees: de staat) – want vroeg of laat zal de rekening moeten worden betaald?"

UNIZO wil elke ondernemer een stem geven!

Wij zorgen ervoor dat die gehoord wordt bij de regering en bij alle beleidsmakers.
Wil je weten waar UNIZO op dit moment voor strijdt? 

Lees het in de blog van onze gedelegeerd bestuurder, Danny Van Assche

Wij willen je stem als ondernemer luider laten klinken en sterker laten doorwegen in het beleid.
Daarom is jouw steun als lid extra belangrijk.
Zo kunnen we onze slagkracht vergroten en harder met onze vuisten op ministeriële tafels slaan.

Ik steun UNIZO om op te komen voor mijn belangen!