In 270 gemeenten presenteren de lokale ondernemersverenigingen van UNIZO hun prioriteitenlijst aan de nieuwe colleges.

UNIZO vraagt aandacht van nieuwe OCMW-besturen voor ondernemers in moeilijkheden en gefailleerden.

Nu de nieuwe gemeente- en OCMW-raden en de nieuwe colleges van burgemeester en schepenen zijn geïnstalleerd, maken de lokale ondernemersverenigingen hun prioriteiten opnieuw over tijdens een overleg in functie van het nieuw afgesloten bestuursakkoord. Een structurele samenwerking met het nieuwe bestuur, elk vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, is centraal om de lokale economie als motor van onze steden en gemeenten draaiende te houden. Bereikbaarheid, mobiliteit, een goede dienstverlening en een KMO-lastenstop zijn de belangrijkste punten in het prioriteitenplan lokale economie. Daarnaast roept UNIZO de nieuw samengestelde OCMW-raden op de nodige aandacht te besteden aan ondernemers in moeilijkheden, gefailleerden of aan de vaak verborgen armoede bij zelfstandigen.

Uit de UNIZO-rondvraag bij 1.009 zelfstandige ondernemers eind december blijkt ruim de helft tevreden of staat neutraal tegenover de nieuwe samenstelling van het college van burgemeester en schepenen. De ondernemers beklemtonen de bereikbaarheid als topprioriteit, zo blijkt uit de bevraging. Niet elke stad of gemeente houdt evenveel rekening met ondernemers bij openbare werken. Ondernemers vragen vooral tijdige en juiste informatie, een goede coördinatie en spreiding van de werken en overleg. Voorts bepleiten de betrokken ondernemers een efficiënt parkeerbeleid met voldoende plaatsen, een vlotte toegang, aanvaardbare prijzen en aandacht voor goed uitgeruste, bereikbare en betaalbare KMO-zones onder meer door betere signalisatie en veiligheid.

Voorts willen ondernemers, in elke stad of gemeente één duidelijk aanspreekpunt. Ze bepleiten voorts een geïntegreerde lokale dienstverlening door een bundeling van alle federale, regionale, provinciale en gemeentelijke informatie onder meer inzake reglementen, vergunningen, belastingen en subsidiemogelijkheden. UNIZO blijft overigens tegen elke verhoging van lokale KMO-lasten en vraagt elk gemeentebestuur een engagement om de lasten de komende zes jaar transparanter te maken en minstens niet te verhogen.

Ten slotte roept de ondernemersorganisatie de nieuw samengestelde OCMW-raden op in hun dienstverlening de nodige aandacht te besteden aan ondernemers in moeilijkheden, gefailleerden of aan de vaak verborgen armoede bij zelfstandigen. Vele ondernemers in moeilijkheden  zijn zeer terughoudend om een beroep te doen op OCMW-steun. Dyzo, het project van UNIZO en het sociaal verzekeringsfonds Zenito voor de opvang van ondernemers in de moeilijkheden en gefailleerden, kan de OCMW’s daarbij helpen. Dyzo is te bereiken op http://www.dyzo.be/.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 07