54% KMO's verwacht zeer nadelige gevolgen van stroomonderbreking

  • 1 op 10 KMO’s beschikt over stroomgenerator.
  • UNIZO wil sneller duidelijke informatie over schadevergoeding.

Meer dan de helft (ruim 54%) van de Vlaamse KMO’s verwacht zeer nadelige gevolgen voor het bedrijf in geval van een stroomonderbreking. Daardoor zouden ze grotendeels hun bedrijfsactiviteiten moeten staken. Dat blijkt uit een bevraging door UNIZO georganiseerd tijdens de laatste week van augustus bij een representatief staal van 654 kleine en middelgrote ondernemingen in Vlaanderen. Bijna één derde (31,3%) vreest nadelige maar weliswaar beheersbare gevolgen als de onderbreking niet te lang duurt en de ondernemer daarvan tijdig wordt verwittigd. Amper 14% verwacht daardoor een tijdelijk ongemak met weinig of geen gevolgen voor het bedrijf. UNIZO wil snel meer duidelijke informatie van de betrokken overheden en een antwoord op de vraag naar schadevergoeding.

8 op niet verzekerd voor schade bij stroomonderbreking
Ruim 8 op de 10 van de ondervraagde ondernemers blijkt niet verzekerd voor schade in geval van stroomonderbrekingen. Nauwelijks 1 op de 10 KMO’s zegt te beschikken over een noodgenerator om eventuele stroomonderbrekingen op te vangen. 8% beschikt over een manuele noodgenerator, amper 1,5% over een automatische generator. 7% beschikt niet over een generator maar is wel van plan om er nog voor de winter één aan te schaffen.

Indien een afschakeling van het elektriciteitsnet gepland wordt, wil 57,5% van de ondervraagde KMO’s minstens twee dagen vooraf verwittigd worden om zich voldoende te kunnen voorbereiden. 1 op 3 wil minstens 3 dagen vooraf worden verwittigd.
Gezien de grote ongerustheid bij de KMO’s en de grote impact in geval van mogelijke problemen dringt UNIZO aan op dringende en duidelijke informatie door de bevoegde overheden en betrokken instanties. Dat is nodig om onrust en onzekerheid maximaal te vermijden en indien toch noodzakelijk tijdig de nodige maatregelen te kunnen nemen

Voor UNIZO moeten eerst alle andere noodprocedures en tijdige inspanningen worden uitgeput vooraleer daadwerkelijk over te gaan tot de ultieme noodprocedure van tijdelijke afschakeling van sommige gemeenten. De ondernemersorganisatie verwijst– in functie van de risicograad –  naar onder meer het sensibiliseren van alle stroomgebruikers om niet echt noodzakelijke apparaten en verlichting uit te schakelen, terugschroeven van het stroomgebruik in alle overheidsgebouwen en op openbare plaatsen, het inperken van openbare verlichting, indien echt nodig ook het beperken van metro’s, trams en treinen. Afschakeling van sommige gemeenten van het stroomnet blijft voor UNIZO echt de ultieme en laatste stap. Zoals blijkt uit de bevraging, is tijdige informatie over mogelijke en daadwerkelijke afschakeling van levensbelang voor de ondernemingen. Dat is ook nodig om personeel, klanten en leveranciers tijdig te kunnen verwittigen. De ondernemers minstens 3 dagen vooraf verwittigen is voor UNIZO een must.

De KMO-organisatie gaat er vanuit dat de betrokken gemeenten zich terdege voorbereiden in overleg met de lokale ondernemersorganisaties. Dat betekent onder meer het schrijven van de noodzakelijke scenario’s voor een snelle installatie van een gemeentelijk crisiscentrum in geval van afschakeling, het in kaart brengen van de risicopunten, een inventaris maken van kwetsbare bedrijven en het opstellen van remediërende noodmaatregelen die snel in werking kunnen treden. Tot nu is de vraag over de mogelijkheid tot schadevergoeding nog altijd niet beantwoord. UNIZO wil daarover duidelijkheid inclusief over wie desgevallend moet betalen: de overheid, Elia, distributienetbeheerders Eandis en Infrax of nog andere instanties.