84% van kleinhandelaars neemt beveiligingsmaatregelen

Volgens de meest recente gegevens van de federale politie was er in de eerste zes maanden van 2012 een verdere verschuiving van inbraken en overvallen naar kleinere  winkels, apotheken, nachtwinkels, supermarkten en benzinestations. Daarom deed UNIZO een bevraging bij 1.030 Vlaamse kleine en middelgrote ondernemingen naar hun beveiligingsmaatregelen. Daaruit blijkt dat een groot deel van de ondernemingen, voornamelijk de kleinhandel, op de verschuiving van de criminaliteit inspeelt.

84% van de kleinhandelaars blijkt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. 30% van hen installeerde camera’s, 33% beschikt over een alarminstallatie, de rest nam andere maatregelen zoals bijvoorbeeld een waakhond. Algemeen zegt 58% van alle KMO's specifieke beveiligingsinvesteringen gedaan te hebben, sinds de opstart van het bedrijf. Dat wil zeggen dat 42%, bijna de helft, dat nog niet deed. "De handelszaken zijn zich al zeer bewust van de beveiligingsmogelijkheden, in de andere sectoren moet nog extra gesensibiliseerd worden. Informeren over de verschillende mogelijkheden is cruciaal," besluit UNIZO. Verder is een zichtbare politieaanwezigheid ook belangrijk in gevoelige zones. "Veilig ondernemen is voor alle ondernemingen een recht," besluit UNIZO.

38% van alle KMO’s ongeacht de sector zegt te beschikken over een alarminstallatie. Meer dan een kwart, (27%) installeerde camera’s en 26,8% zorgde voor extra beveiligde sloten. Op de vraag met welke overheidsmaatregelen van de overheid inzake veiligheid zij vertrouwd zijn, noemt 35,6% van de KMO’s de Buurt Informatie Netwerken, BIN’s. 43,3% kent het bestaan van het gratis technopreventief advies van de politie. 47,89% van de Vlaamse kleine en middelgrote ondernemingen blijkt vertrouwd met de verhoogde fiscale aftrek voor beveiligingsinvesteringen.

Vraag naar regelmatige politieaanwezigheid
Gezien de duidelijke verschuiving van de criminaliteit naar kleinere bedrijven, herhaalt UNIZO de vraag voor zichtbare en regelmatige politieaanwezigheid in de gevoelige zones, een lik op stuk beleid door zowel politie en gerecht, een betere opvang en informatie van de slachtoffers en doorgedreven praktische informatie inzake preventie en beveiliging. De organisatie adviseert de ondernemers in elk geval gebruik te maken van de fiscale voordelen in het kader van beveiligingsinvesteringen.

Reactie klanten op camera's
Gevraagd hoe de klanten reageren op het installeren van camera’s in de zaak, blijkt het aantal klachten daarover zo goed als onbestaand. Slechts 1 bedrijf zegt daarover klachten te hebben ontvangen. 83% kreeg nooit klachten en 16,4% van de KMO’s beweert zeer positieve reacties te ontvangen van de klanten “omdat ze zich daardoor veiliger voelen”.

UNIZO adviseert ondernemers inzake veiligheid
Het UNIZO-vormingsinstituut PMO en UNIZO Beweging organiseren infosessies en workshops voor de zelfstandige ondernemers en hun medewerkers over preventie en omgaan met inbraken en diefstallen op het werk. UNIZO adviseert de ondernemers van elke diefstal hoe dan ook aangifte te doen bij de politie.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-persverantwoordelijke, 02/238 05 07, GSM 0479 44 50 78