Aantal zelfstandigen na pensioenleeftijd en bijberoepers neemt toe

  • 13,27% meer bijberoepers dan 5 jaar terug
  • Maatregelen tegen bijberoep als dekmantel voor zwartwerk
  • 22.5% meer actieven na pensioenleeftijd
  • Vrijwillig minimumbijdragen betalen

Vorig jaar oefende één op vier zelfstandigen, ofwel 226.153 personen, zijn beroep uit in bijberoep. Dat zijn er 13,27 procent meer dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit de meest recente statistieken van het RSVZ. “Die sterke groei is niet nieuw. Jaar na jaar stijgt het aantal bijberoepers”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Volgens de organisatie liggen het willen bijverdienen, de toename van de deeltijdse arbeid en arbeidsverkorting, de vroege pensionering en de opmars van e-commerce aan de basis van de toename. “Maar vaak maken mensen misbruik van het systeem van bijberoep. En daar moeten we paal en perk aan stellen”, vervolgt UNIZO. Zo betaalt meer dan drie op vijf zelfstandigen in bijberoep geen sociale bijdragen omdat ze onder de toegelaten inkomensgrens blijven.

Tegelijk halen ze wel voordelen uit het statuut van bijberoeper door bijvoorbeeld fiscale kosten in te brengen. UNIZO noemt dit “deloyale concurrentie” ten opzichte van zelfstandigen in hoofdberoep en “misbruik van het statuut van bijberoeper”. De organisatie ontvangt hierover ook veel klachten, onder andere vanuit de bouwsector. Om het misbruik van het statuut van bijberoep tegen te gaan, formuleert UNIZO concrete voorstellen. Zo pleit ze voor een minimumbijdrage voor zelfstandigen in bijberoep. Daarnaast moet er meer controle komen op het effectief uitoefenen van een bijberoep. Als men na drie jaar activiteit geen winst maakt en een inkomen van nul euro blijft aangeven, dan moet men ervan uitgaan dat er geen beroepsactiviteit is.  Ten slotte zouden kosten van een bijberoep niet langer in mindering mogen worden gebracht van inkomsten van een hoofdactiviteit.

UNIZO wijst ook nog op de toename van het aantal actieve zelfstandigen na pensioenleeftijd. De voorbije vijf jaar steeg hun aantal met 22,5% naar 78.895 in 2012. Bijna acht procent van alle zelfstandigen is ouder dan 65 jaar. “Deze cijfer zijn bemoedigend. We moeten allemaal langer werken. Zelfstandigen geven hier duidelijk het voorbeeld”, besluit UNIZO. Uit eigen onderzoek blijkt dat een kwart van de zelfstandigen na pensioenleeftijd zijn pensioen nog niet opnam. Volgens de organisatie dreigt er voor deze groep wel een probleem voor de pensioenopbouw. Deze zelfstandigen betalen sociale bijdragen, maar als deze bijdragen onder de minimumbijdrage voor zelfstandigen in hoofdberoep blijven, dan bouwen ze geen pensioenrechten op. Vaak zijn de betrokken zelfstandigen zich daar niet van bewust. UNIZO pleit ervoor om deze groep van zelfstandigen de mogelijkheid te bieden vrijwillig de minimumbijdrage te betalen en dus verder pensioenrechten op te bouwen.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44