Al eerder voorstel klaar over charter bij fiscale controles

In de krant De Tijd pleit Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten voor een gedragscode tussen de belastingplichtige en de inspectie. UNIZO deed hetzelfde voorstel veel eerder al. Ze had in dat verband reeds verkennende gesprekken met het kabinet Geens. UNIZO is tevreden dat Open VLD "haar standpunt deelt en zelfs overneemt", aldus UNIZO. "Controles moeten kunnen en zijn ook noodzakelijk. Maar de manier waarop die controles gebeuren, getuigen niet altijd van respect voor de belastingplichtige", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. "Ondernemers staan bij sommige inspecteurs al bij voorbaat geboekstaafd als 'sjoemelaars'. Terwijl controles net op een objectieve manier moeten nagaan of er eventueel fraude in het spel is", aldus UNIZO. Daarom pleit UNIZO al langer voor een charter tussen de fiscale én sociale inspectiediensten en de belastingplichtige met duidelijke afspraken over de procedures en wederzijdse rechten, plichten en attitudes.

Vorig jaar kwam de fiscus bij ruim 430.000 zelfstandigen over de vloer. Dat is een stijging van 8 procent in vergelijking met 2011. UNIZO wijst erop dat fiscale controles geen budgettair doel mogen dienen en correct moeten verlopen. Daarnaast benadrukt de ondernemersorganisatie dat "het merendeel van de ondernemers wel en vrijwillig aan de fiscale regels voldoet". Te pas en te onpas boetes invoeren of verhogen, zonder rekening te houden met oprechte vergissingen, bezorgt "ondernemers fiscale frustraties". "Bonafide ondernemers mogen niet het slachtoffer worden van de malafide", besluit UNIZO.

Uniformisering
Verder wijst UNIZO erop dat de fiscale wetgeving duidelijker en eenvoudiger moet. Ze stelt daarom voor om over de verschillende domeinen en niveaus heen bijvoorbeeld dezelfde definities, regels en grensbedragen te gebruiken. Daarnaast moet de fiscus voldoende informeren, adviseren en sensibiliseren. De moderne communicatiemiddelen kunnen daarbij een hulpmiddel zijn. Ten slotte pleit UNIZO om de controlefrequenties te uniformiseren. Vandaag bestaan er regionale of lokale verschillen. Deze moeten volgens UNIZO verdwijnen, want "ze zijn een voedingsbodem voor fiscaal ongepast gedrag".

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44