Brusselse KMO's richten zich meest op de lokale Brusselse arbeidsmarkt

“Brussel telt 34.428 bedrijven en hun impact op de werkgelegenheid is vaak onderschat. Vooral de KMO’s doen beroep op de Brusselse arbeidsmarkt en dragen zo bij aan het verminderen van de Brusselse werkloosheid”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Zo is zeven op tien werknemers in kleine Brusselse bedrijven (1-5 werknemers) Brusselaar. Dat blijkt uit onderzoek van UNIZO. In grote bedrijven is dat vier op tien. Dat gaat zowel over hoog-als laaggeschoolden. In kleine bedrijven is acht op tien Brusselaars laaggeschoold, in grote bedrijven is dan één op twee. Zes op tien Brusselse werknemers in kleine bedrijven is hooggeschoold, bij grote bedrijven iets meer dan één op drie. Drie vierde van de ondernemingen ondervindt wel moeilijkheden bij het aanwerven van geschikt personeel. UNIZO lanceert de cijfers naar aanleiding van de Beurs Ondernemen waar Karel Van Eetvelt vandaag in debat gaat met Bernard Walravens (directeur nv Walravens) en Patrick Mangelinckx (directeur Jeugd en Stad) over de tewerkstelling van Brusselse jongeren in de Brusselse KMO’s.

UNIZO deed samen met haar Waalse zusterorganisatie UCM en Actiris onderzoek naar het aanwervings- en personeelsbeleid bij Brusselse KMO’s. Zo willen ze het werkgelegenheidsbeleid nog beter op de behoeften van KMO’s afstemmen.

Tewerkstelling
De helft van de onderzochte bedrijven geeft aan dat de tewerkstelling stabiel zal blijven. Vier op tien verwacht een stijging in het aantal werknemers. Negen op tien wierf de afgelopen twee jaar mensen aan. Wel ondervindt drie op vier moeilijkheden bij de aanwerving van geschikt personeel.

Personeelsbeleid
Slechts vier op tien Brusselse KMO’s heeft een vaste wervings- en selectieprocedure. 35% beschikt over een aparte personeelsdienst. Maar dit heeft meestal geen invloed op het al dan niet bestaan van een onthaal- of vaste aanwervingsprocedure. Actiris is voor de Brusselse KMO, zeker voor de kleine ondernemingen, het belangrijkste formele aanwervingskanaal. Maar ook interne verschuivingen en spontane sollicitaties zijn populaire aanwervingsmethodes. KMO’s doen weinig beroep op externe partners voor zowel werving en selectie als voor opleidingen. Ze beseffen wel het belang van opleidingen, maar ze doen vooral een beroep op informele werkvormen zoals het leren op de werkplek of het leren via een ervaren collega.

Informatie
KMO’s zoeken vooral informatie over coaching, motivatie en evaluatie van hun medewerkers, naast juridisch-sociale informatie. Het sociaal secretariaat is daarbij het belangrijkste informatiekanaal. Daarnaast zijn ook het netwerk met andere bedrijfsleiders, netwerkevents en informatiesessies van werkgeversorganisaties en Actiris een belangrijke bron.

Belangrijke rol voor werkgeversorganisaties en Actiris
UNIZO, UCM en Actiris erkennen dat er voor hen een belangrijke taak is weggelegd in Brussel en nemen die graag op. Nog meer dan vroeger zullen de werkgeversorganisaties investeren in begeleiding en ondersteuning bij de aanwerving, opleiding en coaching van personeel. Actiris zet ten volle in op het beter matchen van vacatures en werkzoekenden.

Bericht aan de redacties: U kan het debat van Karel Van Eetvelt bijwonen op de Beurs Ondernemen in Tour&Taxis, zaal Smith om 14u30, donderdag 21 maart 2013.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44