De UNIZO KMO-Barometer: 'KMO-vertrouwen in economie licht gestegen'

  • Lichte stijging, maar KMO-Barometer sinds 2011 niet meer boven gezonde grens van 100 punten
  • Positieve toekomstverwachtingen
  • 1 op 3 verwacht meer werk

“De KMO’s zien stilaan licht aan het eind van de tunnel, maar de weg is nog lang”, dat zegt Karel Van Eetvelt naar aanleiding van de driemaandelijkse UNIZO KMO-Barometer, de conjunctuurindicator voor de Vlaamse KMO. Dit kwartaal strandt die op 97,1 punten. “Bijna een vol punt beter dan het vorige kwartaal, maar nog steeds onder de grens van 100 punten”. Het KMO-vertrouwen in de economie is dus licht maar het zit nog steeds in een dal. Het is sinds 2011 geleden dat de KMO-Barometer boven de 100 punten afklokte, de scheiding tussen een negatieve en positieve conjunctuur. De verwachtingen voor de toekomst zijn wel positief. De deelindices die het meest stijgen zijn het toekomstig werkvolume (+3,5 punten), de toekomstige financiële situatie (+2,5 punten) en de tevredenheid over de economie (+2 punten). Eén op drie ondernemers verwacht ook meer werk. UNIZO roept de begrotingsonderhandelaars op dit broos herstel niet te fnuiken met nieuwe belastingmaatregelen. Een groot overheidsbeslag remt de groei, de overheidsfinanciën verstandig saneren niet. Dat laatste bleek nogmaals uit een studie van de UGent. De ondernemersorganisatie wijst erop dat consumenten en bedrijven alleen vertrouwen kunnen hebben in de economie als het Europese begrotingstraject gevolgd wordt. “Ballonnetjes oplaten over het verlaten of versoepelen van het budgettaire werkt nefast voor het vertrouwen”, besluit UNIZO.

Per kwartaal stelt UNIZO de KMO-Barometer samen aan de hand van een bevraging. De huidige KMO-Barometer liep van 22 februari tot 8 maart. In totaal voltooiden 997 ondernemers de vragenlijst.

Economische activiteit
Deze daalt met 0,5 punten tot een niveau van 96,5 punten. 41% van de ondernemers zag de activiteiten ten opzichte van het vorige kwartaal afnemen. Dit is iets meer in vergelijking met het vorige kwartaal toen net geen 40% van de ondernemers aangaven minder werk te hebben. Meer dan één op vier verwacht minder werk in de toekomst. Eén op drie verwacht meer werk in het tweede kwartaal van 2013.

Rendabiliteit
Voor bijna vier op tien ondernemers is de rendabiliteitspositie verslechterd ten opzichte van het vorige kwartaal. 44% geeft aan dat de rendabiliteitspositie stabiel is gebleven en voor 16% van de ondernemers is de situatie verbeterd.

Tewerkstelling
18% van de ondernemers stelt minder mensen te werk ten opzichte van het vorige kwartaal. 8% wierf mensen aan. Drie kwart houdt het personeelsbestand stabiel. Minder positief, bijna één op vijf verwacht mensen te moeten ontslaan. 13% verwacht mensen aan te werven.

Concurrentiedruk en tevredenheid
Vier op tien ondernemers voelt meer concurrentiedruk in vergelijking met het vorige kwartaal. Bijna zeven op tien (68%) is ontevreden over de huidige economische toestand. Slechts 5% is tevreden. Wel is bijna vier op tien tevreden over de toestand in de eigen onderneming. 29% is ontevreden.

Bekijk de KMO-Barometer

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44