Dienstensector heeft lastenverlaging evenzeer nodig als industrie

Horeca Vlaanderen is alvast tevreden dat vicepremier Vandelanotte aandacht heeft voor de loonlastenproblematiek en er actief iets aan wil doen.  Dit is een belangrijk signaal van de federale regering. Maar de beroepsvereniging heeft  twee fundamentele bemerkingen bij het voorstel van de vicepremier.

Hoge lasten op arbeid nefast voor arbeidsintensieve dienstenbedrijven.

Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen, wijst erop dat het een misvatting is dat alleen industrie en alleen exportbedrijven last hebben van de hoge lasten op arbeid.  “Ook dienstensectoren, zoals horeca, maar evenzeer kleinhandel, bouw, garages, transport, … hebben ernstige rendabiliteitsproblemen ten gevolge van de hoge lasten op arbeid.  De loonlasten zijn een belangrijk onderdeel van de kost van de dienst.  Het is steeds de eindgebruiker die de volledige rekening moet betalen.  Hoge lasten op arbeid zijn nefast voor arbeidsintensieve dienstenbedrijven: de prijs voor de klant wordt immers onbetaalbaar hoog.  En dienstenbedrijven kunnen, in tegenstelling tot de industrie,  niet delocaliseren en nauwelijks automatiseren.

Is er nog toekomst voor arbeidsintensieve diensten in ons land?

Ook is de vraag of een selectieve toepassing van dienstencheques de juiste oplossing is. “In de schoonmaaksector wordt reguliere arbeid weggedrukt door dienstencheque-arbeid (dus gesubsidieerde arbeid) omwille van de loonlasten”, stelt Danny Van Assche, “Is er dus alleen nog ruimte voor gesubsidieerde arbeid in ons land?”

Voor Horeca Vlaanderen ligt de oplossing van het probleem duidelijk bij een lastenverlaging op arbeid voor arbeidsintensieve bedrijven.  Danny Van Assche: “De hamvraag is of er nog een toekomst is voor arbeidsintensieve diensten in ons land?  Indien we werk willen blijven bieden aan laaggeschoolde werknemers, zullen we ons hierover ernstig moeten beraden!”

Horeca Vlaanderen is alleszins tevreden met de voorzet van vicepremier Vandelanotte en biedt graag aan om samen met de federale regering tot een oplossing te komen.

Met vriendelijke groeten

Gerrit Budts
Pers -en Communicatieverantwoordelijke Horeca Vlaanderen
Anspachlaan 111b4, 1000 Brussel
GSM: 0479/ 732 893                     

www.horecavlaanderen.be

Thema: Personeel