Driekwart van de ondernemers doet een beroep op jobstudenten

  • Jongens tussen de 18 en 21 jaar oud met een diploma hoger middelbaar
  • Meer flexibiliteit

Driekwart van ondernemers wiens activiteiten het toelaten, doen een beroep op jobstudenten. De werkdruk van de vaste medewerkers verlichten, is voor 6 op 10 de belangrijkste reden. Dat blijkt uit een rondvraag van UNIZO. Een derde van de ondernemers doet een beroep op jobstudenten omdat die flexibel inzetbaar zijn. Bijna 3 op 10 ziet in jobstudenten potentiële vaste werknemers en beschouwt het aannemen van jobstudenten als mogelijk aanwervingskanaal. Een kwart van de ondernemers neemt jobstudenten in dienst omdat ze enthousiaste en gemotiveerde werkkrachten zijn. "Jobstudenten zijn gegeerd bij werkgevers. Ze kunnen jobstudenten flexibel inzetten, waardoor ze pieken en dalen in het werkvolume kunnen opvangen. Daarnaast zou het niet de eerste keer dat een jobstudent na een vakantiejob vast in dienst komt", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Ook de cijfers van RSZ bevestigen de opmars van het aantal jobstudenten.

2013 was een absoluut topjaar voor het aantal jobstudenten. Er waren toen maar liefst 456.930 jobstudenten actief, waaronder 54% meisje en 46 procent jongens. Samen werkten ze 9.886.729 dagen, ofwel gemiddeld bijna 22 dagen per jobstudent. Dat zijn er een pak meer dan de jaren voordien. Zo waren er in 2012, het jaar van de versoepeling van de wetgeving, 452.060 jobstudenten ofwel ook weer 3,5 procent meer dan in 2011. De versoepeling van het studentenstatuut is zeker een belangrijke verklaring waarom er meer jobstudenten zijn. Sinds 2012, op vraag van UNIZO, kunnen studenten doorheen het jaar 50 dagen onder het studentenstatuut werken. “Maar de behoefte naar nog meer flexibiliteit is groot”, aldus UNIZO. Als een jobstudent 2 uur werkt, dan gaat meteen 1 volledige dag van zijn 50-dagenteller. De helft van de ondervraagde ondernemers wil een omschakeling naar een urensysteem in plaats van dagensysteem. Net geen 4 op 10 wil met halve dagen kunnen werken. “Een debat over een verdere versoepeling dringt zich dus op”, besluit UNIZO. De ondernemersorganisatie organiseert zoals elk jaar opnieuw de verkiezing van de Jobstudent van het Jaar. Werkgevers kunnen hun jobstudent nomineren via www.jobstudentvanhetjaar.be.

Wie geen beroep doet op jobstudenten, doet dat vooral omdat hij daar geen nood aan heeft (60%). Slechte ervaringen weerhouden 6% van de ondervraagden, 5,7% houdt niet van de attitude van sommige jobstudenten. 1 op 8 heeft het in dienst nemen van jobstudenten nog niet eerder overwogen. 6 op 10 werkgevers rekruteert jobstudenten via spontane sollicitaties. Evenveel werkgevers kijken in hun kennissenkring of bij hun medewerkers uit naar potentiële jobstudenten. 1 op 8 werkt via een interimkantoor. Een vacature is effectief bij net geen 6% van de werkgevers. Slechts 3% doet een beroep op de VDAB.

Jongens tussen de 18 en 21 jaar oud met een diploma hoger middelbaar
De helft van de ondernemers krijgt de vacatures voor jobstudenten makkelijk ingevuld. Net geen 1 op 5 heeft zelfs te veel kandidaten. In tegenstelling tot de RSZ-cijfers, zijn de meerderheid van de jobstudenten bij de ondervraagde werkgevers jongens. Gemiddeld zijn de jobstudenten tussen de 18 en 21 jaar oud en hebben hoger middelbaar gevolgd.

Vooral tijdens de zomermaanden
De zomermaanden blijven het populairst om jobstudenten in te zetten. Zo doet 6 of 10 hoofdzakelijk of enkel tijdens de zomermaanden een beroep op jobstudenten. Bijna een derde van de ondervraagden heeft het hele jaar door jobstudenten in dienst. Iets meer dan de helft benut de volle 50 dagen waaronder studenten onder het studentenstatuut kunnen werken. 1 op 5 maakt daarbij gebruik van de webtoepassing van de RSZ om de dagen bij te houden. 4 op 10 vraagt ook een attest van het aantal dagen dat hij nog mag werken op bij het moment dat een jobstudent in dienst treedt. UNIZO benadrukt dat het attest te weinig bekend is bij ondernemers en vraagt om hier meer ruchtbaarheid aan te geven.

Meer flexibiliteit
Het overgrote merendeel van de ondernemers vindt dat het systeem van studentenarbeid flexibeler moet. Ofwel in halve dagen, ofwel in uren.

Jobstudent van het Jaar 2014
Toen UNIZO de wedstrijd in 2008 een eerste keer organiseerde, was dat vooral om de ingewikkelde regelgeving van de studentenarbeid aan te kaarten. De reglementering is intussen versoepeld. Vandaag is de verkiezing vooral een beloning voor 'werkgrage' jongeren en hun werkgevers. Voor de jongere is het vaak een leerrijke kennismaking met de arbeidsmarkt. Werkgevers die hun jobstudent willen nomineren, kunnen dat voor 20 augustus 2014 via www.jobstudentvanhetjaar.be. De nationale winnaar krijgt een extra maandloon. De provinciale winnaar ontvangt een leuk geschenkenpakket.