Eén op tien dossiers toelage hinder bij openbare werken geweigerd

  • Vereenvoudig aanvraagprocedure voor zelfstandigen
  • Schaf aanvraagtermijn af

Een zelfstandige die zijn zaak moet sluiten als gevolg van hinder bij openbare werken, kan vanaf de achtste opeenvolgende dag een beroep doen op een inkomenscompensatie. Unizo drong lang aan op deze hindertoelage. De cijfers tonen ook het succes aan. Jaar na jaar dienen meer zelfstandigen een aanvraag in bij het bevoegde Participatiefonds. Maar ook elk jaar wordt zo’n 10% van de aanvragen niet aanvaard of onontvankelijk verklaard. Voornamelijk omwille van verkeerde informatie, de onvolledigheid of ontbreken van het hinderattest of het niet-naleven van termijnen. Zo moet een zelfstandige vandaag zelf het hinderattest aanvragen bij de gemeente. De gemeente stuurt het attest naar de zelfstandige die het op zijn beurt, samen met het aanvraagformulier, naar het Participatiefonds doorstuurt. "Een door de wet opgelegde administratief omslachtige procedure", aldus UNIZO Daarnaast moeten zelfstandigen de hindertoelage volgens de wet ook 7 dagen voor de sluiting van hun zaak aanvragen. “Maar zelfstandigen weten vaak niet welke termijn ze moeten naleven of ze verliezen de termijn door de bezigheden in aanloop van hun sluiting uit het oog.”  UNIZO dringt er bij de regering op aan om de aanvraagprocedure te vereenvoudigen en de aanvraagtermijnen te schrappen. 

Vorig jaar werd 11,4% van de ingediende aanvragen geweigerd of onontvankelijk verklaard. In 2011 was dat 10,8%, het jaar daarvoor 9,6%. Het ontbreken of onvolledig zijn van het hinderattest is een eerste reden. Daarnaast krijgen zelfstandigen vaak verkeerde of laattijdige informatie van de gemeentebesturen. Niet elke gemeente of stad houdt evenveel rekening met ondernemers bij openbare werken. In een rondvraag bij meer dan 1.000 ondernemers kwam de bereikbaarheid (en het informeren over openbare werken) nochtans nog als topprioriteit voor ondernemers naar voren. Een laatste reden is het niet naleven van de aanvraagtermijnen. De zelfstandige moet zijn aanvraag indienen 7 dagen voor de sluitingsdatum.

Vereenvoudiging aanvraagprocedure
Vandaag moet de zelfstandige zelf het attest opvragen bij de gemeente. Dat moet hij dan samen met het aanvraagformulier voor de hindertoelage aan het Participatiefonds bezorgen. UNIZO pleit voor een elektronische aanvraag via een modelformulier op de site van het Participatiefonds. Het Participatiefonds vraagt vervolgens zelf het hinderattest op bij de gemeente. De ondernemersorganisatie verwijst naar de Rentetoelage, waarbij het Agentschap Ondernemen verantwoordelijk is voor de aanvraag van het attest.

Afschaffen aanvraagtermijnen
Vandaag moet een zelfstandige de aanvraag indienen 7 dagen voor de sluiting. Wie te laat is, heeft geen recht op een vergoeding. Maar vaak weten zelfstandige niet welke termijn ze moeten naleven of verliezen ze de timing uit het oog. UNIZO vraagt daarom om de aanvraagtermijn voor de inkomenscompensatie af te schaffen. “Zelfstandigen moeten te allen tijde een aanvraag kunnen indienen”, zegt UNIZO. Wel kan hij pas een vergoeding ontvangen vanaf de achtste opeenvolgende sluitingsdag.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44