Economische inspectie stelt lokvogelpraktijken vast bij modeketen ZEB

UNIZO en MODE UNIE: “Ook inbreuken tegen consumentenmisleiding is vorm van oneerlijke concurrentie”

Volgens de economische inspectie misleidt kledingketen ZEB haar klanten. De consumenten worden aangetrokken door de aangekondigde kortingen van 70%, maar die blijken uiteindelijk maar voor een zeer klein aantal artikels te gelden. De verschillende pv’s stelden overtredingen van ZEB vast tegen artikel 88 van de wet marktpraktijken. Het gaat om zogenaamde ‘lokvogelpraktijken’ die op zich niets met het overtreden van de sperperiode hebben te maken. Het verbod op ‘lokvogelpraktijken’ of ‘klantenmisleiding’ is een zaak van consumentenbescherming. Hoewel het deze keer op het eerste gezicht om een zaak van consumentenbescherming gaat, vinden UNIZO en de aangesloten MODE UNIE dat deze bedrieglijke praktijken ook de modesector een slechte naam en imago bezorgen.

De FOD Controle en Bemiddeling stelde in december 2012 bij verschillende ZEB-winkels vast dat de aangekondigde kortingen van 70% uiteindelijk van toepassing blijken te zijn op een zeer klein gedeelte van het assortiment. Voor UNIZO en de bij haar aangesloten sectororganisatie MODE UNIE bevestigen de vaststellingen van de FOD Controle en Bemiddeling eerdere vermoedens dat ZEB een loopje neemt met de wetgeving op de consumentenbescherming. Het verschil met de procedures die UNIZO en de MODE UNIE voeren tegen ZEB rond de sperperiode, is dat deze keer de consumenten het slachtoffer zijn van de misleidende praktijken van de winkelketen. De procedures rond de overtredingen op de sperperiode hebben te maken met oneerlijke concurrentie tussen winkeliers en lopen trouwens nog voor het Hof van Beroep.

Hoewel het deze keer op het eerste gezicht om een zaak van consumentenbescherming gaat, vinden UNIZO en de MODE UNIE dat deze bedrieglijke praktijken ook de modesector een slechte naam en imago bezorgen. Gelukkig heeft Test-Aankoop vorig jaar na uitvoerige eigen controles vastgesteld dat 9 op 10 van de zelfstandige modezaken de prijskortingen wél op een correcte en eerlijke manier afficheren. UNIZO en MODE UNIE vinden het belangrijk dat de FOD Controle en Bemiddeling regelmatig dergelijke prijscontroles uitvoert. De dienst moet hiervoor dan ook over de nodige middelen beschikken. Een wetgeving zonder behoorlijk controle- en handhavingsbeleid strekt tot niets. En hoewel het hier gaat over consumentenbescherming tegen misleidende handelspraktijken, is het belangrijk dat alle modewinkels ze correct toepassen. Anders leidt dit uiteindelijk tot oneerlijke concurrentie tussen handelaars die eerlijke handel wél respecteren en anderen die dat niet doen.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44